Konjunkturální průzkum - červen 2015

Celková důvěra v ekonomiku se zvýšila

24.06.2015
Kód: 070008-15
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v červnu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti květnu vzrostl o 1,7 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšil o 2 body. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila v průmyslu a ve vybraných odvětvích služeb, v obchodě se zvýšila mírně a ve stavebnictví se mírně snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně zvýšil o 0,7 bodu. Ve srovnání s hodnotami v červnu 2014 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

průmyslu se v červnu důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila o 1,7 bodu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se snížilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se zvýšilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce téměř neměnnost tempa výrobní činnosti a mírný růst zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání vyšší. 

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v  červnu meziměsíčně mírně snížila o 1 bod. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v červnu téměř nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti květnu téměř nezměnilo také, ale její očekávání pro příští tři měsíce se snížila. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce snížení tempa stavební činnosti a také zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Celkově je ale důvěra ve stavebnictví v meziročním srovnání vyšší.

V červnu se důvěra v odvětví obchodu oproti květnu mírně zvýšila o 0,6 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně mírně zvýšilo. Zásoby zboží se téměř nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v červnu důvěra meziměsíčně zvýšila o 3 body. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti květnu téměř nezměnilo. Hodnocení poptávky v červnu se zvýšilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se mírně zvýšila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v červnu meziměsíčně mírně zvýšil o 0,7 bodu a v meziročním srovnání je stále vyšší. Ze šetření v červnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace a stejně tak obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s květnem také téměř nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se nezměnily.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 17. 6. 2015
Navazující publikace: 070008-15 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 24. 7. 2015

  • ckpr062415.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 - 2015)
  • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 - 2015)
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.06.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz