Konjunkturální průzkum - srpen 2010

Důvěra podnikatelů se nepatrně zvýšila, důvěra spotřebitelů klesla

24.08.2010
Kód: r-1201-10
 Důvěra v domácí ekonomiku se v srpnu meziměsíčně mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se snížil o 0,8 bodu. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně mírně zvýšila (o 0,1 bodu). Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně snížila o 4,5 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v srpnu 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 16,3 bodu vyšší.

* * *

Graf Sezonně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v srpnu oproti červenci nepatrně zvýšil (o 0,1 bodu). Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu a obchodě; ve stavebnictví a ve vybraných službách se snížila. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 18,7 bodu vyšší.

V průmyslu se v srpnu hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti červenci mírně zvýšilo stejně jako hodnocení celkové poptávky. Zásoby se podle mínění respondentů zvýšily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení výrobní činnosti při téměř neměnné zaměstnanosti. Očekávání ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou téměř stejná jako v červenci. Celkově se důvěra v průmyslu v srpnu meziměsíčně zvýšila o 0,3 bodu; oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 22,3 bodu vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v srpnu oproti minulému měsíci snížilo. Hodnocení celkové poptávky se snížilo mírně. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s červencem zpomalení stavební činnosti a mírný pokles zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 8,7 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší než v červenci, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra ve stavebnictví snížila o 1 bod a je o 1,5 bodu nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v srpnu ve srovnání s červencem zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v srpnu snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v červenci. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila o 6 bodů a v meziročním srovnání je o 7,6 bodu vyšší než v srpnu 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v srpnu ve srovnání s červencem mírně snížilo hodnocení současné ekonomické situace i hodnocení poptávky. Očekávání poptávky pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší než v červenci, pro období příštích šesti měsíců jsou nepatrně nižší. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci snížila o 1 bod a v meziročním srovnání je však o 19 bodů vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti červenci snížil o 4,5 bodu, ve srovnání s nízkou hodnotou v srpnu 2009 je o 6,5 bodu vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v srpnu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají zhoršení celkové ekonomické situace i své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v srpnu zvýšil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se snížil.


Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy Sezónně očištěné indikátory důvěry


Tab. 1 Indikátory důvěry - bazické indexy

Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
Metodické poznámky:

Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 8. 2010
Termín ukončení zpracování: 20. 8. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1

(Publikace též /csu/czso/katalog-produktu )


Metodické vysvětlivky :

Od května 2010 jsou výsledky v souladu s programem konjunkturálních průzkumů v EU zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Změny se týkají všech časových řad s výjimkou indikátoru spotřebitelské důvěry. Vyčerpávající informace o zavedení této klasifikace včetně převodníků jsou k dispozici na /csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace-. Celé časové řady jsou zpětně přepočítány, údaje jsou srovnatelné a jsou k dispozici na /csu/czso/kpr_cr .

Od ledna 2009 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a sezonně očištěného indikátoru spotřebitelské důvěry . Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.

Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.  • ckpr082410.doc
  • gkpr082410.xls
  • tkpr082410.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz