Konjunkturální průzkum - červen 2013

Důvěra v ekonomiku meziměsíčně znovu mírně stoupla

24.06.2013
Kód: r-1201-13
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v červnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s květnem zvýšil o 0,5 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšil také. V průmyslu a ve stavebnictví se důvěra nepatrně snížila; v obchodě a ve vybraných odvětvích služeb se zvýšila. Důvěra spotřebitelů meziměsíčně mírně vzrostla. Ve srovnání s hodnotami v červnu 2012 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší; indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší.

V průmyslu se v červnu hodnocení současné celkové ekonomické situace mírně zvýšilo. Hodnocení současné celkové poptávky se nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se mírně snížilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce mírný pokles tempa výrobní činnosti a neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou vyšší než v květnu, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci mírně snížila a oproti hodnotám z června 2012 je nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v červnu zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti květnu zvýšilo mírně. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa stavební činnosti a zaměstnanosti. V červnu se očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců téměř nezměnila. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci mírně snížila a je nižší než v červnu 2012.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti květnu zvýšilo. Zásoby se mírně snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se snížila. Celkově v červnu důvěra v obchodě meziměsíčně stoupla, ale v meziročním srovnání je nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v červnu hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti květnu zvýšilo. Hodnocení červnové poptávky se téměř nezměnilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnilo také. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce se zvýšila, pro příštích šest měsíců se téměř nezměnila. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb meziměsíčně zvýšila, ale v meziročním srovnání je stále nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v červnu meziměsíčně mírně zvýšil a i v meziročním srovnání je vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v červnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se oproti květnu téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se oproti minulému měsíci mírně zvýšily. Úmysl spořit se zvýšil, úmysl pořizovat předměty dlouhodobé spotřeby se meziměsíčně téměř nezměnil.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 6. 2013
Navazující publikace: 1201-13 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 7. 2013  • ckpr062413.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz