Konjunkturální průzkum - listopad 2011

Pokles důvěry podnikatelů i spotřebitelů

24.11.2011
Kód: r-1201-11
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v listopadu meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s říjnem snížil o 4,3 bodu, a to vlivem snížení podnikatelského i spotřebitelského indikátoru důvěry. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně snížila o 3,4 bodu, důvěra spotřebitelů se meziměsíčně snížila o 7,7 bodu. Ve srovnání s hodnotou v listopadu 2010 je souhrnný indikátor důvěry o 7 bodů nižší, ve srovnání s hodnotami v období recese (na konci roku 2008 a v roce 2009) je ale vyšší.


* * *

Indikátor důvěry podnikatelů se v listopadu meziměsíčně snížil o 3,4 bodu po meziměsíčním nárůstu v minulém měsíci. Důvěra se nejvíce snížila ve vybraných službách, snížila se také v průmyslu a v obchodě; ve stavebnictví se důvěra snížila mírně, ale zůstává velmi nízká. Ve srovnání s hodnotou v listopadu 2010 je důvěra podnikatelů o 4,4 bodu nižší.

V průmyslu se v listopadu hodnocení současné celkové ekonomické situace snížilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů zvýšily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zpomalení tempa výrobní činnosti i zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou nižší než v říjnu, pro příštích šest měsíců se téměř nezměnila. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně snížila o 2,3 bodu a oproti hodnotám v listopadu 2010 je o 7,3 bodu nižší.

Ze šetření o investiční činnosti vyplývá, že pro rok 2011 předpokládají respondenti meziroční růst investic o zhruba 7 % a pro rok 2012 zpomalení růstu na zhruba 4 %. Investice se ale budou až ze čtyř pětin týkat obnovy výrobních zařízení, méně pak rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v listopadu oproti minulému měsíci snížilo. Stále nízké hodnocení celkové poptávky se dále snížilo. Pro příští tři měsíce respondenti očekávají zpomalení vývoje stavební činnosti při téměř neměnné zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 7,9 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou téměř stejná jako v říjnu, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se nízká důvěra ve stavebnictví v říjnu meziměsíčně snížila o 1 bod, ale je o 5,5 bodu vyšší než před rokem.

V odvětví obchodu se v listopadu ve srovnání s říjnem snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v listopadu téměř nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v říjnu. Celkově se v listopadu důvěra v obchodě meziměsíčně snížila o 4 body a v meziročním srovnání je o 0,4 bodu vyšší než v listopadu 2010.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v listopadu ve srovnání s říjnem snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky i její očekávání pro příští tři měsíce se snížilo také. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v říjnu. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně snížila o 5,3 bodu a v meziročním srovnání je o 3 body nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v listopadu meziměsíčně značně snížil (o 7,7 bodu) a ve srovnání s listopadem 2010 je o 17,2 bodu nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v listopadu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v listopadu také zvýšil. Úmysl spořit se nezměnil, ale pouze zhruba 46 % domácností uvádí, že s ohledem na svou současnou finanční situaci spoří. Respondenti se i nadále obávají růstu cen.
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-m ail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 21. 11. 2011
Navazující publikace: 1201-11 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních,
obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace:
/csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 27. 12. 2011

Graf

Tab. 1, 2

Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry

Grafy

Mezinárodní srovnání (říjen 2011)

Graf

Poznámka: Dlouhodobý průměr je zpravidla průměr od roku 1990, pokud jsou harmonizovaná data dostupná (u České republiky se jedná o průměr od roku 1993).  • ckpr112411.doc
  • tkpr112411.xls
  • gkpr112411.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz