Konjunkturální průzkum - časové řady

 

 • Tab. 1 Salda a bazické indexy indikátorů důvěry 2003 - 2023 (CZ-NACE)
  25.03.2024 (kód: 070007-24)
 • Tab. 2 Salda a bazické indexy indikátorů důvěry 1993 - duben 2010 (OKEČ)
 • Podrobné časové řady za jednotlivá odvětví 2003 – 2023 (CZ-NACE)

 • Průmysl
 • Tab. 3.1 Salda vybraných sezónně neočištěných ukazatelů
  25.03.2024 (kód: 070007-24)
 • Tab. 3.2 Salda vybraných sezónně očištěných ukazatelů
  25.03.2024 (kód: 070007-24)
 • Stavebnictví
 • Tab. 4.1 Salda vybraných sezónně neočištěných ukazatelů
  25.03.2024 (kód: 070007-24)
 • Tab. 4.2 Salda vybraných sezónně očištěných ukazatelů
  25.03.2024 (kód: 070007-24)
 • Obchod
 • Tab. 5.1 Salda vybraných sezónně neočištěných ukazatelů
  25.03.2024 (kód: 070007-24)
 • Tab. 5.2 Salda vybraných sezónně očištěných ukazatelů
  25.03.2024 (kód: 070007-24)
 • Služby (vybraná odvětví)
 • Tab. 6.1 Salda vybraných sezónně neočištěných ukazatelů
  25.03.2024 (kód: 070007-24)
 • Tab. 6.2 Salda vybraných sezónně očištěných ukazatelů
  25.03.2024 (kód: 070007-24)
 • Spotřebitelé
 • Tab. 7.1 Salda vybraných sezónně neočištěných ukazatelů
  25.03.2024 (kód: 070007-24)
 • Tab. 7.2 Salda vybraných sezónně očištěných ukazatelů
  25.03.2024 (kód: 070007-24)