Konjunkturální průzkum - červen 2014

Důvěra podnikatelů i spotřebitelů v červnu rostla

24.06.2014
Kód: 070008-14
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku v červnu vzrostla. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s květnem zvýšil o 1,2 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil také o 1,2 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila ve stavebnictví a ve vybraných odvětvích služeb; v obchodě se zvýšila mírně a v průmyslu mírně klesla. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil. Ve srovnání s hodnotami v červnu 2013 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Celková důvěra v průmyslu se v červnu meziměsíčně mírně snížila o 1 bod. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se mírně zvýšilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily také. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa výrobní činnosti, ale mírný růst zaměstnanosti. V porovnání s předchozím měsícem se očekávání vývoje ekonomické situace respondentů pro období příštích tří i šesti měsíců zvýšila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší.

Celková důvěra ve stavebnictví se v červnu meziměsíčně zvýšila o 2 body, ale stále zůstává v hluboce záporných hodnotách. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v červnu téměř nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti květnu zvýšilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení tempa stavební činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnila. Celkově je důvěra ve stavebnictví v meziročním srovnání vyšší.

V červnu se důvěra v odvětví obchodu oproti květnu mírně zvýšila o 1 bod. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti květnu téměř nezměnilo. Zásoby se téměř nezměnily také. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se meziměsíčně snížila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v červnu důvěra meziměsíčně zvýšila o 4 body. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti květnu téměř nezměnilo. Hodnocení poptávky v červnu se zvýšilo a stejně tak její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v červnu meziměsíčně zvýšil o 1,2 bodu a v meziročním srovnání je také vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v červnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace a stejně tak obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se nezměnily. V porovnání s květnem se úmysl spořit téměř nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se meziměsíčně snížily, ale stále zůstávají relativně vysoké.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail: jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 17. 6. 2014
Navazující publikace: 070006-14 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb ( /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 7. 2014  • ckpr062414.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry 2008 - 2014
  • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry 1998 - 2014
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz