Konjunkturální průzkum - duben 2020

Důvěrou v ekonomiku otřásá pandemie

24.04.2020
Kód: 070008-20
 

Celková důvěra v ekonomiku zaznamenala v dubnu bezprecedentní snížení. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, a rovněž dílčí indikátory zaznamenaly největší meziměsíční poklesy od počátku sledování. Souhrnný indikátor důvěry oproti březnu klesl o 19,6 bodu na hodnotu 74,8, indikátor důvěry podnikatelů o 19,3 bodu na hodnotu 73,8 a indikátor důvěry spotřebitelů o 20,4 bodu na hodnotu 80,1. Ukazatele jsou nižší i ve srovnání s dubnem loňského roku, indikátor důvěry spotřebitelů dokonce s nejvyšším meziročním poklesem od počátku sledování.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 16,6 bodu (nejvíce od počátku sledování) na hodnotu 72,0. Hodnocení současné celkové poptávky se výrazně snížilo. Stav zásob hotových výrobků se oproti březnu zvýšil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců výrazné snížení tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou také nižší. Očekávání vývoje ekonomické situace firem v průmyslu pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, jsou podstatně horší. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 45 % respondentů). Téměř 22 % průmyslových podniků uvedlo jako hlavní bariéru produkce blíže nespecifikované překážky. Dle komentářů respondentů se téměř výlučně jednalo o mimořádná opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Meziročně je důvěra v průmyslu výrazně nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v dubnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání výrazně snížilo na 69,4 %, což je nejnižší hodnota od počátku zjišťování. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 10,4 měsíce, to je méně než v předchozím čtvrtletí.

Ze šetření o investicích, které na rozdíl od zbytku dubnových konjunkturálních průzkumů probíhalo již od března, takže část odpovědí nemusí plně zohledňovat vliv mimořádných opatření, vyplývá, že v roce 2020 očekávají podniky pokles investic, meziročně přibližně o 15 %. Očekávané investice by se měly týkat převážně obnovy stávajících výrobních zařízení a rozšíření výrobních kapacit, méně pořízení nových technologií.

Důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 11,7 bodu na hodnotu 107,3. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se v porovnání s březnem mírně snížilo. Očekávání zaměstnanosti jsou výrazně nižší, stejně tak očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních firem. Hlavními bariérami růstu produkce zůstávají nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 37 % respondentů) a nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 22 % respondentů). V meziročním srovnání je důvěra ve stavebnictví výrazně nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 14,4 bodu (nejvíce od počátku sledování) na hodnotu 85,4. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti březnu snížilo. Stav zásob zboží na skladech se mírně zvýšil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou výrazně nižší. Ve srovnání s dubnem loňského roku je důvěra v obchodě výrazně nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 23,7 bodu (nejvíce od počátku sledování) na hodnotu 70,5. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti minulému měsíci snížilo. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se výrazně snížilo. Očekávání poptávky pro období příštích tří měsíců jsou oproti březnu také výrazně nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace podniků ve vybraných odvětvích služeb jsou pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, meziměsíčně výrazně nižší. Nejvíce podnikatelů (téměř 32 %) vnímalo jako hlavní bariéru růstu skupinu blíže nespecifikovaných překážek. Dle komentářů se jednalo ve většině případů o mimořádná opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Meziročně je důvěra ve vybraných službách výrazně nižší (nejvyšší meziroční pokles od počátku konjunkturálního šetření).

Mezi spotřebiteli se v dubnu důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 20,4 bodu (nejvíce od počátku sledování) na hodnotu 80,1. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců výrazně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace, jejich vlastní finanční situace a zejména z růstu nezaměstnanosti. Úmysl spořit se snížil. Obavy z růstu cen se meziměsíčně zvýšily. Oproti dubnu loňského roku je důvěra spotřebitelů výrazně nižší (nejvyšší meziroční pokles od počátku šetření).

***

Celková míra návratnosti dotazníků ke dni ukončení sběru dat dosáhla 77,8%, vážená míra návratnosti, která zohledňuje dopad získaných odpovědí na celkové výsledky, téměř 87%. Jedná se o hodnoty, které jsou jen mírně nižší než ve standardních obdobích. Děkujeme proto všem respondentům, kteří v této nelehké situaci odpověděli na konjunkturální dotazník, přestože řada z nich čelila dopadům mimořádných opatření.

______________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail: 
jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr GfK
Termín ukončení sběru dat: 17. 4. 2020
Termín zveřejnění další RI: 25. 5. 2020
Podrobné časové řady sald jednotlivých ukazatelů, sald a bazických indexůindikátorů důvěry dle odvětví:                       
https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 • ckpr042420.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy
 • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2020)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2020)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2020)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2020)
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu (2003 – 2020)
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu (2005–2020)
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví (2005–2020)
 • Graf 7 Bariéry růstu produkce ve vybraných odvětvích služeb (2005-2020)
 • Tiskové sdělení: Důvěrou v ekonomiku otřásá pandemie
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Jiřího Obsta
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy Českého statistického úřadu
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.04.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz