Konjunkturální průzkum - červenec 2010

Růst důvěry podnikatelů i spotřebitelů

26.07.2010
Kód: r-1201-10
 
Důvěra v domácí ekonomiku se v červenci meziměsíčně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se zvýšil o 2,4 bodu. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně zvýšila, nejvíce v průmyslu a ve vybraných službách. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně mírně zvýšila také (o 0,2 bodu). Ve srovnání s nízkou hodnotou v červenci 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 15,3 bodu vyšší.


* * *

Graf: Sezonně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v červenci oproti červnu zvýšil o 3 body. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu a ve vybraných službách; ve stavebnictví a v obchodě klesla. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 16,2 bodů vyšší.

V průmyslu se v červenci hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti červnu zvýšilo stejně jako hodnocení celkové poptávky. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v červenci zvýšilo také a dosáhlo 81,9 %. Zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 8,1 měsíce dopředu. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, i když ji oproti minulému čtvrtletí uvádí méně respondentů (52,8 %). Zásoby se podle mínění respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení výrobní činnosti při téměř neměnné zaměstnanosti. Očekávání ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou vyšší než v červnu. Celkově se důvěra v průmyslu v červenci meziměsíčně zvýšila o 2,4 bodu; oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 22,7 bodu vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v červenci oproti minulému měsíci výrazně zlepšilo. Hodnocení celkové poptávky se snížilo. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s červnem zlepšení vývoje stavební činnosti při neměnné zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 9 měsíců. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší než v červnu, pro příštích šest měsíců jsou vyšší. Celkově se důvěra ve stavebnictví vlivem nízké poptávky snížila o 2 body a je o 1,5 bodu nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v červenci ve srovnání s červnem mírně zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v červenci zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou mírně nižší než v červnu, pro období příštích šesti jsou mírně vyšší. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně snížila o 1,7 bodu a v meziročním srovnání je 0,3 bodu vyšší než v červenci 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v červenci ve srovnání s červnem výrazně zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace i hodnocení poptávky. Očekávání poptávky pro příští tři měsíce se snížilo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou stejná jako v červnu. Hlavní bariérou růstu produkce zůstává i přes snížení oproti minulému čtvrtletí nedostatečná poptávka (uvedlo ji 25,9 % respondentů). Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci zvýšila o 5,4 bodu a v meziročním srovnání je o 13 bodů vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti červnu nepatrně zvýšil (o 0,2 bodu), ve srovnání s nízkou hodnotou v červenci 2009 je o 11,7 bodů vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v červenci vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají mírné zhoršení celkové ekonomické situace i své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v červenci nezměnil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se zvýšil.

Grafy: Využití kapacit v průmyslu, Bariéry růstu produkce v průmyslu, Bariéry růstu produkce ve službách

Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy: Sezónně očištěné indikátory důvěry - průmysl, stavebnictví, obchod, vybrané služby

Tab. 1: Indikátory důvěry - bazické indexy

Tab. 2: Salda indikátorů důvěry


Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 19. 7. 2010
Termín ukončení zpracování: 22. 7. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1
(Publikace též /csu/czso/katalog-produktu )


Metodické vysvětlivky :
Od května 2010 jsou výsledky v souladu s programem konjunkturálních průzkumů v EU zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Změny se týkají všech časových řad s výjimkou indikátoru spotřebitelské důvěry. Vyčerpávající informace o zavedení této klasifikace včetně převodníků jsou k dispozici na /csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace-. Celé časové řady jsou zpětně přepočítány, údaje jsou srovnatelné a jsou k dispozici na /csu/czso/kpr_cr .

Od ledna 2009 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a sezonně očištěného indikátoru spotřebitelské důvěry . Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.

Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.  • ckpr072610.doc
  • gkpr072610.xls
  • tkpr072610.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 26.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz