Konjunkturální průzkum - leden 2018

Důvěra podnikatelů se mírně snížila, spotřebitelé hledí do nového roku s optimismem

24.01.2018
Kód: 070008-18
 

Celková důvěra v ekonomiku se téměř nezměnila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti prosinci velmi mírně poklesl o 0,1 bodu na hodnotu 99,5. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně snížil o 0,6 bodu na hodnotu 96,9. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 2,3 bodu na hodnotu 112,3. Ve srovnání s lednem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší, indikátor důvěry podnikatelů je nepatrně nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,9 bodu na hodnotu 96,8. Aktuální konjunkturální šetření ukázalo, že celkovou ekonomickou situaci hodnotily průmyslové podniky stejně jako v prosinci. Hodnocení současné celkové poptávky se také téměř nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se mírně snížilo. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně téměř nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je znovu nedostatek zaměstnanců, uvádí ho 33 % respondentů. Přibližně 29 % vykazujících jednotek však stále znepokojuje i nedostatečná poptávka. Podnikatelé očekávají v příštích třech měsících snížení tempa růstu výrobní činnosti a zvýšení zaměstnanosti. Ukazatele očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou v meziměsíčním srovnání téměř stejné. Meziročně je důvěra v odvětví průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v lednu prokázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání zvýšilo a dosáhlo 85,8 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,6 měsíce, což je více než v předchozím čtvrtletí.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,5 bodu na hodnotu 87,9. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně mírně zvýšilo. Zástupci stavebních podniků zhodnotili svou současnou celkovou poptávku po stavebních pracích hůře než v prosinci. Podnikatelé očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu stavební činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatečná poptávka, uvádí ji 41 % respondentů. Přibližně 22 % vykazujících jednotek je omezeno nedostatkem zaměstnanců. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace podniků ve stavebnictví jsou pro období příštích tří měsíců nižší, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. V porovnání s lednem 2017 je důvěra ve stavebnictví vyšší.  

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se v lednu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,4 bodu na hodnotu 102,9. Podnikatelé v obchodě zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci hůře, než tomu bylo v prosinci. Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se meziměsíčně mírně snížil. Zástupci obchodních podniků očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců zlepšení vývoje celkové ekonomické situace jejich firem. V meziročním srovnání je ovšem důvěra v odvětví obchodu nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,5 bodu na hodnotu 97,2. Zástupci podniků ve službách zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako minulý měsíc. Ukazatel hodnocení současné celkové poptávky se také nezměnil. Očekávání poptávky po službách pro období příštích tří měsíců jsou mírně vyšší. Podnikatelé ve službách rovněž očekávají mírné zlepšení celkové ekonomické situace v období příštích tří i šesti měsíců. V meziročním srovnání je ovšem indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb mírně nižší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v lednu zvýšila. Indikátor důvěry v meziměsíčním srovnání vzrostl o 2,3 bodu na hodnotu 112,3. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců snížily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů z vlastní finanční situace se nezměnily. Úmysl spořit se zvýšil. Ve srovnání s prosincem se spotřebitelé obávají růstu cen přibližně stejně. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se nezměnily. V meziročním srovnání je indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

_________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů          
Kontaktní osoba: Ing Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail: jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.
Termín ukončení sběru dat: 18. 1. 2018
Termín zveřejnění další RI: 26. 2. 2018

 • ckpr012418.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (2008 - 2018)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (1998 - 2018)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006 – 2018)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2018)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz