Konjunkturální průzkum - duben 2013

Důvěra podnikatelů i spotřebitelů se meziměsíčně snížila

24.04.2013
Kód: r-1201-13
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v dubnu snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s březnem snížil o 2,9 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně snížil. V průmyslu, ve stavebnictví a v obchodě se důvěra snížila; ve vybraných odvětvích služeb se snížila mírně. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně snížila také. Ve srovnání s hodnotami v dubnu 2012 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší; indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší.

V průmyslu se v dubnu hodnocení současné celkové ekonomické situace téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky se snížilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů zvýšily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v dubnu zvýšilo a dosáhlo 82,1 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti o něco více než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je opět nedostatečná poptávka, uvádí ji přes polovinu respondentů. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa výrobní činnosti a mírné zvýšení tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři měsíce se téměř nezměnila, pro příštích šest měsíců jsou o trochu vyšší než v březnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci snížila a oproti hodnotám z dubna 2012 je také nižší.

Ze šetření o investiční činnosti vyplývá, že po mírném poklesu v roce 2012 očekávají respondenti ve zpracovatelském průmyslu pro rok 2013 růst investic zhruba o 1 %. Půjde přitom převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v dubnu zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti březnu snížilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa stavební činnosti a neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se oproti březnu snížila. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci snížila a je nižší než v dubnu 2012.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti březnu snížilo. Zásoby se nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Celkově v dubnu důvěra v obchodě meziměsíčně klesla a v meziročním srovnání je nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v dubnu hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti březnu nezměnilo. Hodnocení dubnové poptávky se snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se nezměnilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce se snížila, pro příštích šest měsíců se zvýšila. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně mírně snížila a v meziročním srovnání je také nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v dubnu meziměsíčně snížil, ale v meziročním srovnání je vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v dubnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se oproti březnu nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se oproti minulému měsíci zvýšily. Úmysl spořit se mírně snížil. Respondenti se nadále obávají růstu cen a neuvažují pořizovat větší nákupy.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 4. 2013
Navazující publikace: 1201-13 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 5. 2013  • ckpr042413.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
  • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
  • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
  • Graf 6 Bariéry růstu ve stavebnictví
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz