Konjunkturální průzkum - říjen 2012

Důvěra podnikatelů se téměř nezměnila, důvěra spotřebitelů se zvýšila

24.10.2012
Kód: r-1201-12
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku v říjnu mírně vzrostla. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání se zářím zvýšil o 0,5 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku zlepšila v průmyslu a ve stavebnictví; v obchodě a ve službách klesla. Důvěra spotřebitelů meziměsíčně vzrostla. Ve srovnání s hodnotami v říjnu 2011 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů i indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V průmyslu se v říjnu hodnocení současné celkové ekonomické situace téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně zvýšilo, hodnocení zahraniční poptávky se zvýšilo také. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů nezměnily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu v říjnu vzrostlo a dosáhlo 82 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti téměř stejné jako v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je opět nedostatečná poptávka, uvádí ji přes polovinu všech respondentů. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce mírný růst tempa výrobní činnosti a také tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou stejná, pro příštích šest měsíců jsou nižší než v září. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci zvýšila, ale oproti hodnotám z října 2011 je stále nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v říjnu zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti září zvýšilo také. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost ve stavební činnosti a pokles zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnilo, pro období příštích šesti měsíců vzrostlo. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci zvýšila, ale stále zůstává nižší než v říjnu 2011.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti září mírně snížilo. Zásoby se téměř nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně snížila, pro příštích šest měsíců se nezměnila. Celkově v říjnu důvěra v obchodě meziměsíčně mírně poklesla, a v meziročním srovnání je nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb se v říjnu hodnocení současné ekonomické situace oproti září téměř nezměnilo. Hodnocení říjnové poptávky se snížilo a její očekávání pro příští tři měsíce se snížila také. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce se téměř nezměnila, pro příštích šest měsíců jsou vyšší. Celkově důvěra ve vybraných službách meziměsíčně poklesla, a i v meziročním srovnání je nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v říjnu meziměsíčně zvýšil, ale v meziročním srovnání je stále nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v říjnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy ze zhoršení jejich vlastní finanční situace, stejně tak obavy ze zvýšení nezaměstnanosti, jsou oproti minulému měsíci o něco nižší. Úmysl spořit se snížil. Respondenti se nadále obávají růstu cen.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 10. 2012
Navazující publikace: 1201-12 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 26. 11. 2012  • ckpr102412.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
  • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
  • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
  • Graf 6 Bariéry růstu ve stavebnictví
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz