Konjunkturální průzkum - březen 2016

Důvěra v domácí ekonomiku se meziměsíčně znovu mírně snížila

24.03.2016
Kód: 070008-16
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v březnu mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený v bazickém indexu, se oproti únoru mírně snížil o 0,4 bodu na hodnotu 96,7. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně snížil velmi mírně o 0,2 bodu na hodnotu 95,1. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila mírně ve vybraných odvětvích služeb, v průmyslu se snížila velmi mírně a ve stavebnictví a obchodě se snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se meziměsíčně snížil o 1,4 bodu na hodnotu 104,8. Ve srovnání s březnem 2015 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů vyšší, indikátor důvěry spotřebitelů je nižší.

průmyslu se v březnu důvěra podnikatelů meziměsíčně velmi mírně snížila o 0,3 bodu na hodnotu 96,2. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnilo také. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů snížily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce snížení tempa růstu výrobní činnosti a mírné zvýšení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro období příštích šesti měsíců se nezměnila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání nižší.   

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v březnu meziměsíčně snížila o 8,2 bodu na hodnotu 79,7. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů téměř nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti únoru snížilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce téměř neměnnost tempa stavební činnosti a pokles zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve stavebnictví nižší.  

V březnu se indikátor důvěry v odvětví obchodu oproti únoru snížil o 1,5 bodu na hodnotu 101,2. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se zvýšilo. Zásoby zboží se téměř nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Celkově je ale důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v březnu meziměsíčně mírně zvýšila o 1 bod na hodnotu 94,9. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti únoru nezměnilo. Hodnocení poptávky v březnu se téměř nezměnilo také, její očekávání pro příští tři měsíce se mírně zvýšila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v březnu meziměsíčně snížil o 1,4 bodu na hodnotu 104,8.  Z březnového šetření vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání mírně zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s únorem mírně snížil. Obavy respondentů ze zvýšení nezaměstnanosti a obavy z růstu cen se v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

________________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru

Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 17. 3. 2016
Navazující publikace: 070006-16 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 25. 4. 2016

 

  • ckpr032416.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 - 2016)
  • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 - 2016)
  • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2016) – bazické indexy
  • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2016)
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.03.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz