Konjunkturální průzkum - květen 2016

Důvěra podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšila, důvěra spotřebitelů se nezměnila

24.05.2016
Kód: 070008-16
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v květnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený v bazickém indexu, se oproti dubnu zvýšil o 0,4 bodu na hodnotu 96,0. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,5 bodu na hodnotu 94,3. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila mírně v průmyslu a ve vybraných odvětvích služeb, v obchodě se mírně snížila a ve stavebnictví se snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se meziměsíčně nezměnil a zůstal na hodnotě 104,3. Ve srovnání s květnem 2015 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

průmyslu se v květnu důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně zvýšila o 0,9 bodu na hodnotu 95,6. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se také téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení tempa růstu výrobní činnosti a neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je ovšem v meziročním srovnání nižší.   

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v květnu meziměsíčně snížila o 4,1 bodu na hodnotu 76,6. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti dubnu také téměř nezměnilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa stavební činnosti a rovněž zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve stavebnictví také nižší.  

V květnu se indikátor důvěry v odvětví obchodu oproti dubnu mírně snížil o 0,5 bodu na hodnotu 98,5. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Zásoby zboží se také téměř nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se mírně snížila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku také nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v květnu meziměsíčně mírně zvýšila o 0,7 bodu na hodnotu 94,4. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti dubnu nezměnilo. Hodnocení poptávky v květnu se snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v květnu meziměsíčně nezměnil a zůstal na hodnotě 104,3. Z květnového šetření vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se snížily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s dubnem téměř nezměnil. Obavy z růstu cen se také téměř nezměnily. Respondenti se v meziměsíčním srovnání více obávají zvýšení nezaměstnanosti. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.
Termín ukončení sběru dat: 18. 5. 2016
Navazující publikace: 070006-16 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 25. 6. 2016

  • ckpr052416.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 - 2016)
  • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 - 2016)
  • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2016) – bazické indexy
  • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2016)
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.05.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz