Konjunkturální průzkum - září 2010

Důvěra podnikatelů i spotřebitelů mírně klesla

24.09.2010
Kód: r-1201-10
 
Důvěra v domácí ekonomiku se v září meziměsíčně mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se snížil o 1 bod, a to vlivem snížení důvěry podnikatelů i spotřebitelů. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně mírně snížila (o 0,9 bodu), důvěra spotřebitelů se snížila o 1 bod. Ve srovnání s nízkou hodnotou v září 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 13,7 bodu vyšší.


* * *

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v září oproti srpnu snížil o 0,9 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně mírně vzrostla ve vybraných službách; v průmyslu, stavebnictví i v obchodě se snížila. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 17,2 bodu vyšší.

V průmyslu se v září hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti srpnu nezměnilo stejně jako hodnocení celkové poptávky. Zásoby se podle mínění respondentů snížily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zpomalení výrobní činnosti při zlepšení zaměstnanosti. Očekávání ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou nižší než v srpnu. Celkově se důvěra v průmyslu v září meziměsíčně snížila o 1 bod; oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 18 bodů vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v září oproti minulému měsíci snížilo stejně jako hodnocení celkové poptávky. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání se srpnem zpomalení stavební činnosti a pokles zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 8,6 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou výrazně nižší než v srpnu, pro příštích šest měsíců jsou stejná. Celkově se důvěra ve stavebnictví snížila o 7 bodů a je o 7 bodů nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v září ve srovnání se srpnem snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v září snížily také. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší než v srpnu, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně snížila o 1,3 bodu a v meziročním srovnání je o 11 bodů vyšší než v září 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v září ve srovnání se srpnem mírně snížilo hodnocení současné ekonomické situace i hodnocení poptávky. Očekávání poptávky pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou stejná jako v srpnu, pro období příštích šesti měsíců jsou nepatrně nižší. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci mírně zvýšila (o 0,3 bodu) a v meziročním srovnání je o 21 bodů vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti srpnu snížil o 1 bod, ve srovnání se zářím 2009 je o 0,2 bodu vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v září vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají téměř neměnnou celkovou ekonomickou situaci i svou finanční situaci. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se však v září značně zvýšil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se mírně zvýšil.

Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy Sezónně očištěné indikátory důvěry

Tab. 1, 2

Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel . 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 20. 9. 2010
Termín ukončení zpracování: 23. 9. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1
(Publikace též /csu/czso/katalog-produktu )

Metodické vysvětlivky :
Od května 2010 jsou výsledky v souladu s programem konjunkturálních průzkumů v EU zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Změny se týkají všech časových řad s výjimkou indikátoru spotřebitelské důvěry. Vyčerpávající informace o zavedení této klasifikace včetně převodníků jsou k dispozici na http://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace- . Celé časové řady jsou zpětně přepočítány, údaje jsou srovnatelné a jsou k dispozici na /csu/czso/kpr_cr .
Od ledna 2009 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a sezonně očištěného indikátoru spotřebitelské důvěry . Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.
Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.  • ckpr092410.doc
  • gkpr092410.xls
  • tkpr092410.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.09.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz