Konjunkturální průzkum - březen 2010

Mírný meziměsíční pokles důvěry

24.03.2010
Kód: r-1201-10
 
Důvěra v domácí ekonomiku se v březnu meziměsíčně mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se meziměsíčně snížil o 0,6 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně klesla v průmyslu; ve stavebnictví, v obchodě i ve službách vzrostla. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně snížila o 1,2 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v březnu 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 14,8 bodu vyšší.


* * *

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v březnu oproti únoru snížil o 0,4 bodu. Mezi podnikateli se důvěra snížila v průmyslu; ve stavebnictví, v obchodě a ve službách důvěra vzrostla. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 15,4 bodů vyšší.
V průmyslu se v březnu hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti únoru zlepšilo. Hodnocení celkové i zahraniční poptávky se zlepšilo také. Zásoby se podle mínění respondentů zvýšily. Očekávání respondentů ohledně vývoje výrobní činnosti a celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou nižší než v únoru, pro příštích šest měsíců jsou vyšší. Celkově se důvěra v průmyslu v březnu po vyšším růstu v únoru meziměsíčně snížila o 2,3 bodu; oproti velmi nízkým hodnotám v minulém roce je však o 25,4 bodu vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v březnu oproti minulému měsíci nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se mírně zlepšilo. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s únorem zlepšení zaměstnanosti, očekávání ohledně vývoje stavební činnosti jsou opatrná. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 9 měsíců. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší než v únoru, pro příštích šest měsíců jsou vyšší. Celkově se důvěra ve stavebnictví meziměsíčně zvýšila o 3,5 bodu a je o 10 bodů nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v březnu ve srovnání s únorem mírně zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v březnu snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou stejná jako v únoru, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila o 1 bod a je o 4,7 bodu nižší než v březnu 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v březnu ve srovnání s únorem mírně snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se zvýšilo stejně jako její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v únoru. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci zvýšila o 1,3 bodu a v meziročním srovnání je o 9,6 bodu vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti únoru snížil o 1,2 bodu, ve srovnání s nízkou hodnotou v březnu 2009 je o 12,8 bodu vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v březnu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají mírné zhoršení celkové ekonomické situace a mírné zlepšení své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v březnu oproti minulému měsíci nepatrně zvýšil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, klesl.

Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy Sezónně očištěné indikátory důvěry

Tab. 1, 2
Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 3. 2010
Termín ukončení zpracování: 22. 3. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1
(Publikace též /csu/czso/katalog-produktu )

Metodické vysvětlivky :
Od ledna 2009 je saldo indikátoru spotřebitelské důvěry sezónně očišťováno. Časové řady spotřebitelského a souhrnného indikátoru důvěry jsou zpětně přepočítány a údaje jsou srovnatelné.
Od ledna 2006 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a indikátoru spotřebitelské důvěry. Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.
Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.  • ckpr032410.doc
  • gkpr032410.xls
  • tkpr032410.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz