Konjunkturální průzkum - prosinec 2010

Důvěra podnikatelů i spotřebitelů se opět zvýšila

27.12.2010
Kód: r-1201-10
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v prosinci meziměsíčně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se zvýšil o 3,6 bodu, a to jak vlivem růstu podnikatelské, tak spotřebitelské důvěry. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně zvýšila o 3,9 bodu, důvěra spotřebitelů se zvýšila o 2,5 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v prosinci 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 13,5 bodu vyšší.


* * *

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v prosinci oproti listopadu zvýšil o 3,9 bodu. Mezi podnikateli důvěra nejvíce meziměsíčně vzrostla v průmyslu, dále pak ve vybraných službách; v obchodě a ve stavebnictví se důvěra snížila. Ve srovnání s nízkou hodnotou v minulém roce je důvěra podnikatelů o 17,5 bodu vyšší.

V průmyslu se v prosinci hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti listopadu nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se výrazně zlepšilo. Zásoby se podle respondentů snížily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zlepšení výrobní činnosti i zaměstnanosti. Očekávání ekonomické situace pro příští tři měsíce se však z vysoké hodnoty v listopadu snížilo, pro příštích šest měsíců se téměř nezměnilo. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně značně zvýšila (o 6 bodů); oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 26,7 bodů vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v prosinci oproti minulému měsíci snížilo a dále se snížilo i nízké hodnocení celkové poptávky. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s listopadem mírné zlepšení stavební činnosti při téměř stejné zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 7,9 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou však mírně vyšší než v listopadu. Celkově se důvěra ve stavebnictví v prosinci snížila o 1 bod a je o 11 bodů nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v prosinci ve srovnání s listopadem mírně snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v prosinci snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v listopadu. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně snížila o 0,6 bodu, ale v meziročním srovnání je o 10 bodů vyšší než v prosinci 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v prosinci ve srovnání s listopadem zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se mírně snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v listopadu. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci zvýšila o 2,7 bodu a v meziročním srovnání je o 11,4 bodu vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v prosinci meziměsíčně zvýšil o 2,5 bodu, ve srovnání s relativně vysokou hodnotou v prosinci 2009 je o 2,5 bodu nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v prosinci vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají zlepšení celkové ekonomické situace. Očekávání respondentů ohledně jejich finanční situace, nezaměstnanosti i úmyslu spořit se zlepšila také, ale pouze nepatrně.

Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy Sezónně očištěné indikátory důvěry

Tab. 1, 2Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 20. 12. 2010
Termín ukončení zpracování: 23. 12. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1
(Publikace též /csu/czso/katalog-produktu )

Metodické vysvětlivky :
Od května 2010 jsou výsledky v souladu s programem konjunkturálních průzkumů v EU zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Změny se týkají všech časových řad s výjimkou indikátoru spotřebitelské důvěry. Vyčerpávající informace o zavedení této klasifikace včetně převodníků jsou k dispozici na http://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace). Celé časové řady jsou zpětně přepočítány, údaje jsou srovnatelné a jsou k dispozici na /csu/czso/kpr_cr .
Od ledna 2009 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a sezonně očištěného indikátoru spotřebitelské důvěry . Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.
Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb (zej ména tržních a finančních) používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.  • ckpr122710.doc
  • gkpr122710.xls
  • tkpr122710.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz