Konjunkturální průzkum - listopad 2010

Důvěra podnikatelů i spotřebitelů se zvýšila

24.11.2010
Kód: r-1201-10
 




Celková důvěra v domácí ekonomiku se v listopadu meziměsíčně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se zvýšil o 1,3 bodu, a to jak vlivem růstu podnikatelské, tak spotřebitelské důvěry. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně zvýšila o 1,1 bodu, důvěra spotřebitelů se zvýšila o 2,2 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v listopadu 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 11,7 bodu vyšší.


* * *

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v listopadu oproti říjnu zvýšil o 1,1 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu a v obchodě; ve stavebnictví a ve vybraných službách se naopak snížila. Ve srovnání s nízkou hodnotou v minulém roce je důvěra podnikatelů o 15,5 bodu vyšší.

V průmyslu se v listopadu hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti říjnu značně zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se zvýšilo také. Zásoby se podle respondentů snížily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zlepšení výrobní činnosti i zaměstnanosti. Očekávání ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou nepatrně vyšší než v říjnu, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně dále zvýšila (v listopadu o 3 body); oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 23,7 bodů vyšší.

Ze šetření o investiční činnosti vyplývá, že pro rok 2010 předpokládají respondenti stagnaci na úrovni předchozího roku a pro rok 2011 meziroční růst investic o zhruba 7 %, což však ještě nevyrovná pokles investic o pětinu indikovaný průzkumem pro rok 2009. Investice se navíc budou až ze tří čtvrtin týkat jen obnovy výrobních zařízení, méně pak rozšíření výrobních kapacit a pořízení technologií.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v listopadu oproti minulému měsíci mírně zlepšilo. Nízké hodnocení celkové poptávky se však dále snížilo. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s říjnem mírné zrychlení stavební činnosti při téměř stejné zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 8,2 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší než v říjnu, pro příštích šest měsíců jsou téměř stejná. Celkově se důvěra ve stavebnictví v říjnu vlivem poptávky snížila o 2,5 bodu na nejnižší hodnotu od června 1999; důvěra je také o 6,5 bodu nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v listopadu ve srovnání s říjnem snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v listopadu zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou výrazně vyšší než v říjnu a vyšší jsou i pro období příštích šesti měsíců. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila o 1,3 bodu a v meziročním srovnání je o 5,6 bodu vyšší než v listopadu 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v listopadu ve srovnání s říjnem mírně snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se mírně zvýšilo, její očekávání pro příští tři měsíce se mírně snížilo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší než v říjnu, pro období příštích šesti měsíců jsou nepatrně nižší. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb udržuje na relativně vysokých hodnotách z léta 2010; oproti minulému měsíci se snížila o 1 bod, a v meziročním srovnání je o 10 bodů vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti říjnu zvýšil o 2,2 bodu, ve srovnání s listopadem 2009 je o 3,8 bodu vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v listopadu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají mírné zhoršení celkové ekonomické situace, ale již nečekají takové zhoršení své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v listopadu meziměsíčně snížil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se snížil také.

Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy Sezónně očištěné indikátory důvěry

Tab. 1, 2



Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 11. 2010
Termín ukončení zpracování: 22. 11. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1
(Publikace též /csu/czso/katalog-produktu )

Metodické vysvětlivky :
Od května 2010 jsou výsledky v souladu s programem konjunkturálních průzkumů v EU zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Změny se týkají všech časových řad s výjimkou indikátoru spotřebitelské důvěry. Vyčerpávající informace o zavedení této klasifikace včetně převodníků jsou k dispozici na http://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace- . Celé časové řady jsou zpětně přepočítány, údaje jsou srovnatelné a jsou k dispozici na /csu/czso/kpr_cr .
Od ledna 2009 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a sezonně očištěného indikátoru spotřebitelské důvěry . Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.
Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb (zejména tržních a finančních) používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.



  • ckpr112410.doc
  • gkpr112410.xls
  • tkpr112410.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz