Konjunkturální průzkum - únor 2019

Důvěra podnikatelů v ekonomiku se mírně zvýšila, důvěra spotřebitelů se snížila

25.02.2019
Kód: 070008-19
 

Celková důvěra v ekonomiku se velmi mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti lednu vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 98,2. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,8 bodu na hodnotu 96,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,8 bodu na hodnotu 106,4. Ve srovnání s únorem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

Důvěra v odvětví průmyslu se v porovnání s lednem mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,3 bodu na hodnotu 93,4 a vrátil se tak na svou prosincovou hodnotu. Podnikatelé v průmyslu zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci jejich firem o něco lépe než v lednu. Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se mírně zvýšilo. Ukazatel hodnocení stavu zásob hotových výrobků se meziměsíčně téměř nezměnil. Očekávání tempa růstu výrobní činnosti pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila. Pro stejné období podnikatelé očekávají neměnnost ve vývoji zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. V meziročním srovnání je důvěra v odvětví průmyslu ovšem stále nižší.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,0 bodu na hodnotu 106,4. Hodnocení současné ekonomické situace se mírně zvýšilo. Ukazatel hodnocení poptávky po stavebních pracích se také mírně snížil. Očekávání tempa růstu stavební činnosti pro období příštích tří měsíců se snížila. Podnikatelé v nejbližších měsících očekávají téměř neměnnost ve vývoji zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních podniků pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je ale důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,3 bodu na hodnotu 94,3. Podnikatelé v obchodě zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci jejich firem přibližně stejně jako v lednu. Stav zásob zboží na skladech se nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Oproti únoru 2018 je důvěra v odvětví obchodu nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v porovnání s lednem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,8 bodu na hodnotu 98,8. Hodnocení celkové ekonomické situace se nezměnilo. Podnikatelé ve službách zhodnotili současnou celkovou poptávku přibližně stejně jako minulý měsíc, očekávání pro období příštích tří měsíců jsou vyšší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší, pro období příštích šesti měsíců jsou stejná. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,8 bodu na hodnotu 106,4. Z aktuálního únorového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Ukazatel obav ze zvýšení nezaměstnanosti se po lednovém růstu meziměsíčně rovněž téměř nezměnil. Obavy z růstu cen se mírně snížily. Úmysl spořit se snížil. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší.

_____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 274052680, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Termín ukončení sběru dat: 18. 2. 2019
Termín zveřejnění další RI: 25. 3. 2019

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 • ckpr022519.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (2008 - 2019)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (1998 - 2019)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006 – 2019)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2019)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Ekonomice v únoru více věří podnikatelé
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Jiřího Obsta
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz