Konjunkturální průzkum - listopad 2020

Celková důvěra v ekonomiku nadále klesá

24.11.2020
Kód: 070008-20
 

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se oproti říjnu snížil o 4,4 bodu na hodnotu 82,0, tzn. na nejnižší hodnotu od  července letošního roku. Poklesly přitom obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů o 4,8 bodu na hodnotu 81,7 a indikátor důvěry spotřebitelů o 2,9 bodu na hodnotu 83,1. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů výrazně nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,6  bodu na hodnotu 87,9. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se oproti říjnu téměř nezměnil. Stav zásob hotových výrobků se zvýšil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se výrazně snížil. V listopadu se dále snížil podíl průmyslových podniků očekávajících pro období příštích tří i šesti měsíců růst poptávky. V meziročním srovnání je důvěra v průmyslu nižší. 

Z podzimního šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že v roce 2020 ve srovnání s loňským rokem předpokládají respondenti pokles investic přibližně o 10 %. Pro rok 2021 podnikatelé odhadují meziroční mírný růst investic přibližně o 2 %. Investice se budou týkat převážně obnovy stávajících výrobních zařízení, méně pak pořizování nových technologií či rozšiřování výrobních kapacit.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,9 bodu na  hodnotu 108,5. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se oproti říjnu nezměnil. Podnikatelé ve stavebnictví odhadují, že se v příštích třech měsících sníží stávající počet zaměstnanců. Oproti listopadu 2019 je důvěra ve  stavebnictví podstatně nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se snížila. Indikátor důvěry meziměsíčně poklesl o 5,7  bodu na hodnotu 92,1. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se meziměsíčně výrazně snížil. Očekávání ve vztahu k ekonomické situaci pro období příštích tří měsíců jsou ve srovnání s říjnem také podstatně nižší. Stav zásob zboží na skladech se zvýšil. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě nižší.

Ve  vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů již druhý měsíc v řadě výrazněji snížila. Indikátor důvěry poklesl o 6,0 bodu na hodnotu 71,2. Podobně jako v říjnu, k poklesu souhrnného indikátoru významně přispěly všechny dílčí ukazatele. Hodnocení aktuální ekonomické situace podniků ve službách se snížilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se v listopadu znovu zvýšil. Významně se snížil i podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Meziročně je důvěra ve vybraných službách výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v listopadu důvěra meziměsíčně opět snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,9 bodu na hodnotu 83,1. Po výrazném propadu v říjnu se obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace v listopadu téměř nezměnily. Obavy spotřebitelů z jejich vlastní finanční situace jsou také přibližně stejné jako minulý měsíc. Úmysl spořit se snížil. Počet spotřebitelů, kteří se obávají růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících, se v listopadu znovu výrazně zvýšil. Obavy z růstu cen zůstaly stejně vysoké jako v říjnu. Ve  srovnání se stejným měsícem loňského roku je důvěra spotřebitelů výrazně nižší.

***

Sběr dat za podnikatelskou i spotřebitelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 18. listopadu. Sběr dat průzkumu o investicích ve zpracovatelském průmyslu proběhl v období od 1. října do 9. listopadu.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný
vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail: 
jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)
Termín ukončení sběru dat: 18. 11. 2020
Termín zveřejnění další RI: 28. 12. 2020
Podrobné časové řady sald jednotlivých
ukazatelů, sald a bazických indexů
indikátorů důvěry dle odvětví: https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 

 • ckpr112420.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy
 • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2020)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2020)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2020)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2020)
 • Tiskové sdělení: Celková důvěra v ekonomiku nadále klesá
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Jiřího Obsta
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz