Konjunkturální průzkum - listopad 2012

Celková důvěra v ekonomiku se snížila

26.11.2012
Kód: r-1201-12
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v listopadu snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s říjnem snížil o 1,7 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku téměř nezměnila ve vybraných odvětvích služeb. Ve stavebnictví, v obchodě a v průmyslu klesla. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně téměř nezměnila. Ve srovnání s hodnotami v listopadu 2011 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší, indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší.

V průmyslu se v listopadu hodnocení současné celkové ekonomické situace snížilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se oproti říjnu téměř nezměnila. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů zvýšily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa výrobní činnosti a neměnnost tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro příštích šest měsíců jsou vyšší než v říjnu. Celkově se důvěra v průmyslu zejména vlivem růstu zásob hotových výrobků oproti minulému měsíci snížila a oproti hodnotám z listopadu 2011 je stále nižší.

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2013 předpokládají respondenti meziroční pokles investic o přibližně 1 %. Investice se budou až ze čtyř pětin týkat obnovy výrobních zařízení, méně pak rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v listopadu snížilo. Hodnocení celkové poptávky oproti říjnu pokleslo také. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles ve stavební činnosti a také pokles zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se oproti říjnu téměř nezměnila. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci snížila a stále zůstává nižší než v listopadu 2011.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti říjnu snížilo. Zásoby se mírně snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Celkově v listopadu důvěra v obchodě meziměsíčně poklesla, a v meziročním srovnání je také nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v listopadu hodnocení současné ekonomické situace oproti říjnu mírně snížilo. Hodnocení listopadové poptávky se téměř nezměnilo, ale její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců se téměř nezměnila. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně téměř nezměnila, a v meziročním srovnání je vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v listopadu meziměsíčně téměř nezměnil a v meziročním srovnání je vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v listopadu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců nezměnily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy ze zhoršení jejich vlastní finanční situace, stejně tak obavy ze zvýšení nezaměstnanosti, se oproti minulému měsíci nezměnily také. Úmysl spořit se výrazně zvýšil. Respondenti se nadále obávají růstu cen.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 16. 11. 2012
Navazující publikace: 1201-12 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 27. 12. 2012  • ckpr112612.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 26.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz