Konjunkturální průzkum - leden 2020

Celková důvěra v ekonomiku se snížila zejména vlivem poklesu důvěry mezi spotřebiteli

24.01.2020
Kód: 070008-20
 

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti prosinci poklesl o 1,0 bodu na hodnotu 98,1. Indikátor důvěry podnikatelů se mírně snížil o 0,1 bodu na hodnotu 96,7. Indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 5,2 bodu na hodnotu 104,8. Ve srovnání s lednem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů  a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,9 bodu na hodnotu 91,1. Hodnocení současné celkové poptávky se meziměsíčně snížilo. Stav zásob hotových výrobků se  nezměnil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců mírný pokles tempa růstu výrobní činnosti. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 41 % respondentů) a nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 23 % respondentů). Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v lednu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně zvýšilo na 84,3 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 12,5 měsíce, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí (12,9 měsíce).

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,4 bodu na hodnotu 123,9. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se meziměsíčně nezměnilo. Očekávání zaměstnanosti jsou nižší než v prosinci. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 36 % respondentů), a nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 23 % respondentů). Meziročně je důvěra ve stavebnictví nižší.

Důvěra v odvětví obchodu se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,7 bodu na hodnotu 98,3. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci lépe než minulý měsíc. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně snížil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě na stejné úrovni.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,4 bodu na hodnotu 99,4. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v prosinci. Hodnocení současné celkové poptávky se nezměnilo. Očekávání poptávky pro období příštích tří měsíců jsou vyšší. Meziročně je ovšem důvěra ve vybraných službách nižší.

Mezi spotřebiteli se v lednu důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 5,2 bodu na hodnotu 104,8. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se  pro období příštích dvanácti měsíců výrazně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se meziměsíčně téměř nezměnily. Úmysl spořit se snížil. Obavy z růstu nezaměstnanosti se téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se meziměsíčně také téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.
 

***

Od ledna 2020 dochází ke změně bazického období pro výpočet bazických indexů hodnocených v rychlé informaci ČSÚ. Průměr roku 2005 se mění na dlouhodobý průměr celé časové řady, jenž představuje metodicky vhodnější základnu pro posuzování úrovně současného sentimentu. Dlouhodobý průměr se bude přepočítávat jednou ročně a to vždy v termínu publikování rychlé informace za leden. Pro rok 2020 bude bazické období vypočteno jako průměr údajů za období 2003 až 2019.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 274052680, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr GfK
Termín ukončení sběru dat: 17. 1. 2020
Termín zveřejnění další RI: 24. 2. 2020

 

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 

 • ckpr012420.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy
 • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2020)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2020)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2020)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2020)
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu (2003 – 2020)
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu (2005–2020)
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví (2005–2020)
 • Tiskové sdělení: Spotřebitelé méně věří ekonomice
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Jiřího Obsta
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz