Konjunkturální průzkum - leden 2010

Důvěra podnikatelů se zvýšila, důvěra spotřebitelů klesla

25.01.2010
Kód: r-1201-10
 
Důvěra v domácí ekonomiku se v lednu opět zvýšila, avšak pouze díky zvýšení důvěry podnikatelů. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se meziměsíčně zlepšil o 2,2 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu, stavebnictví, v obchodě i ve vybraných službách; důvěra spotřebitelů se snížila. Ve srovnání s nízkou hodnotou v lednu 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 11,4 bodu vyšší.


* * *

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v lednu oproti prosinci zvýšil o 4,1 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila v průmyslu, ve stavebnictví, v obchodě i ve službách. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 10,8 bodu vyšší.
V průmyslu se v lednu hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti prosinci zvýšilo. Hodnocení celkové i zahraniční poptávky se také zlepšilo. Zásoby se podle mínění respondentů zvýšily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu v lednu dosáhlo 78,4 %. Zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 6,4 měsíce dopředu. Pro příští tři měsíce se oproti prosinci zlepšila očekávání respondentů ohledně vývoje výrobní činnosti i zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou mírně nižší než v prosinci. Celkově se důvěra v průmyslu v lednu meziměsíčně zvýšila o 3 body a oproti velmi nízkým hodnotám v minulém roce je o 21,6 bodů vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v lednu oproti minulému měsíci mírně snížilo. Hodnocení celkové poptávky se také snížilo. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s prosincem zlepšení vývoje stavební činnosti i zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 8,7 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v prosinci. Celkově se důvěra ve stavebnictví meziměsíčně zvýšila o 4 body a je o 19,5 bodu nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v lednu ve srovnání s prosincem zlepšilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v lednu nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v prosinci. Celkově se důvěra v obchodě zvýšila o 4,7 bodu a v meziročním srovnání je o 3,6 bodu nižší než v lednu 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v lednu ve srovnání s prosincem téměř nezměnilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se zvýšilo stejně jako její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v prosinci. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci zvýšila o 5,3 bodu a v meziročním srovnání je o 3,6 bodu vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti prosinci snížil o 4,7 bodu, ve srovnání s nízkou hodnotou v lednu 2009 je o 14,3 bodu vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v lednu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají zhoršení celkové ekonomické situace i své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v lednu oproti minulému měsíci zvýšil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, klesl.

Grafy

Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy Sezónně očištěné indikátory důvěry

Tab. 1, 2

Kontaktní osoba:
Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-ma il marie.hormannova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 19. 1. 2010
Termín ukončení zpracování: 22. 1. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1
(Publikace též /csu/czso/katalog-produktu )

Metodické vysvětlivky :
Od ledna 2009 je saldo indikátoru spotřebitelské důvěry sezónně očišťováno. Časové řady spotřebitelského a souhrnného indikátoru důvěry jsou zpětně přepočítány a údaje jsou srovnatelné.
Od ledna 2006 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a indikátoru spotřebitelské důvěry. Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.
Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.  • ckpr012510.doc
  • gkpr012510.xls
  • tkpr012510.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.01.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz