Konjunkturální průzkum - červenec 2017

Podnikatelé jsou i nadále optimističtí, celková důvěra v ekonomiku mírně rostla

24.07.2017
Kód: 070008-17
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v červenci mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený v bazickém indexu, oproti červnu vzrostl o 0,6 bodu na hodnotu 97,7. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,9 bodu na hodnotu 96,1. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,5 bodu na hodnotu 105,7. Ve srovnání s červencem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Růst důvěry podnikatelů v odvětví průmyslu pokračoval i v červenci. Indikátor důvěry se zvýšil o 1,9 bodu na hodnotu 96,2. Současná celková ekonomická situace se z pohledu průmyslových podniků nezměnila. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou i zahraniční poptávku o něco hůře než v červnu. Stav zásob hotových výrobků se podle aktuálního konjunkturálního průzkumu mírně snížil. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, uvádí ji téměř 36 % respondentů. Přibližně 32 % vykazujících jednotek však znepokojuje nedostatek zejména kvalifikovaných zaměstnanců, přesto se podnikatelé v průmyslu budou v příštích třech měsících snažit navýšit stávající počet zaměstnanců ve svých firmách. Průmyslové podniky rovněž očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání vývoje ekonomické situace průmyslových podniků pro období příštích tří měsíců jsou přibližně stejná, avšak pro období příštích šesti měsíců jsou mírně nižší. Meziročně je důvěra v ekonomiku v průmyslovém sektoru vyšší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v červenci ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně zvýšilo a dosáhlo 84,2 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8 měsíců, což je stejně jako v předchozím čtvrtletí.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,6 bodu na hodnotu 78,1. Stavební podniky zhodnotily svou současnou ekonomickou situaci o něco hůře, než tomu bylo v červnu. Ukazatel poptávky po stavebních pracích se podle aktuálního konjunkturálního průzkumu téměř nezměnil. V příštích třech měsících podnikatelé ve stavebnictví očekávají snížení tempa růstu stavební činnosti a také úrovně zaměstnanosti. V porovnání s červnem jsou očekávání vývoje ekonomické situace ve stavebnictví pro období příštích tří měsíců přibližně stejná, pro období příštích šesti měsíců o něco vyšší. V meziročním srovnání je důvěra ve stavebnictví vyšší.  

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se v červenci mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,3 bodu na hodnotu 100,4. Z výsledků aktuálního konjunkturálního průzkumu vyplývá, že  obchodní podniky zhodnotily svou současnou ekonomickou situaci o něco lépe než minulý měsíc. Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se meziměsíčně téměř nezměnil. Očekávání vývoje ekonomické situace podnikatelů v obchodě jsou pro období příštích tří měsíců přibližně stejná, avšak pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. Oproti červenci 2016 je důvěra podnikatelů v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,4 bodu na hodnotu 97,4. Podniky ve službách zhodnotily svou současnou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v červnu. Hodnocení červencové poptávky po službách se sice zvýšilo, ale ukazatel očekávané poptávky pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnil. Podnikatelé v sektoru služeb očekávají pro období příštích tří měsíců mírně zlepšení vývoje ekonomické situace jejich podniků, pro období příštích šesti měsíců jsou ale jejich očekávání stejná. V porovnání s minulým rokem je indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v červenci meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 105,7. Z  aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců mírně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Pohled spotřebitelů na vývoj vlastní finanční situace se téměř nezměnil. Úmysl spořit se také téměř nezměnil. Oproti červnu zůstaly obavy spotřebitelů z růstu cen i ze zvýšení nezaměstnanosti téměř neměnné. V meziročním srovnání je ovšem důvěra spotřebitelů stále vyšší.

___________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.
Termín ukončení sběru dat: 17. 7. 2017
Navazující publikace: 070006-17 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
(https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 24. 8. 2017

 • ckpr072417.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (2008 - 2017)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (1998 - 2017)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006 – 2017)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2017)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz