Konjunkturální průzkum - červenec 2021

Důvěru v ekonomiku ovlivňuje nedostatek materiálu a zařízení v průmyslu

26.07.2021
Kód: 070008-21
 

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 4,3 bodu na hodnotu 99,7, přičemž poklesly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 4,4 bodu na hodnotu 99,3 a indikátor důvěry spotřebitelů o 3,6 bodu na hodnotu 101,9. Ve srovnání s červencem loňského roku jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na vyšší úrovni.

„Vývoj celkové důvěry v ekonomiku byl v červenci výrazně ovlivněn nedostatkem a rostoucími cenami vstupních materiálů a zařízení v průmyslu, což podniky vnímají jako významnou bariéru jejich činnosti. V dotčených odvětvích zpomaluje výroba a výrazně se zvyšují zásoby nedokončených výrobků. V reakci na to se mírně snížil počet průmyslových podniků očekávajících růst výrobní činnosti v nadcházejícím období,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V odvětví průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně výrazně snížila. Indikátor důvěry poklesl o  9,5  bodu na  hodnotu 98,7. Počet průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako více než uspokojivou se meziměsíčně snížil. Stav zásob hotových výrobků se oproti červnu výrazně zvýšil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se snížil. Hlavní bariérou růstu produkce, kterou uvedlo přibližně 33 % respondentů (nejvíce od počátku zjišťování), je nedostatek materiálu a zařízení následovaný nedostatkem zaměstnanců, jenž limituje 20 % respondentů. Naopak nedostatečnou poptávku vnímá jako bariéru nejméně podnikatelů od října 2007. Ve srovnání s červencem 2020 je ale důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší. 

Využití výrobních kapacit podniků ve zpracovatelském průmyslu (88 %) i odhad zajištění práce zakázkami (12,8 měsíce) byly v červenci vyšší než v předchozím čtvrtletí.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se oproti červnu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,8 bodu na  hodnotu 114,0. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se znovu mírně zvýšil. Ve srovnání s minulým měsícem respondenti neočekávají v příštích třech měsících změnu stávajícího počtu zaměstnanců. Podnikatelé též předpokládají výraznější zvýšení cen stavebních prací. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 35 % respondentů) a nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 18 % respondentů). Meziročně je důvěra ve stavebnictví výrazně vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na hodnotě 104,7. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se oproti červnu mírně zvýšil. Podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců se mírně snížil. Stav zásob zboží na skladech se v červenci téměř nezměnil. Podnikatelé v obchodě očekávají v nejbližších třech měsících zvýšení prodejních cen. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě výrazně vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů nezměnila. Indikátor důvěry v červenci zůstal na hodnotě 97,6. Hodnocení současné ekonomické situace podniků ve službách se meziměsíčně mírně zvýšilo. Podíl podnikatelů pozitivně hodnotících současnou celkovou poptávku se ve srovnání s červnem mírně snížil. Podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců se téměř nezměnil. Nejvíce respondentů ve službách (29 %) uvedlo, že nemá žádné bariéry limitující produkci, přibližně 25 % respondentů ale limituje nedostatečná poptávka. Oproti červnu loňského roku je důvěra ve vybraných odvětvích služeb výrazně vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,6 bodu na hodnotu 101,9. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se zvýšil. Mírně se zvýšil i podíl respondentů očekávají zhoršení jejich vlastní finanční situace. Po tříměsíčním poklesu se obavy z růstu nezaměstnanosti mírně zvýšily. Počet respondentů obávajících se růstu cen zůstal i v červenci výrazně vysoký. V porovnání s červnem zůstal přibližně stejný počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. Meziročně je důvěra spotřebitelů vyšší.

„Důvěra spotřebitelů se po tříměsíčním růstu snížila. Spotřebitelé se podobně jako minulý měsíc výrazně obávají dalšího růstu cen, což začínají vnímat i jako jeden z možných faktorů ohrožujících celkovou ekonomickou situaci i jejich vlastní finanční situaci,“ uvedla Silvie Vyplašilová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. 
 

***


Sběr dat za podnikatelskou i spotřebitelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 19. července 2021.
 

______________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail:
jiri.obst@czso.cz

Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)

Termín ukončení sběru dat: 19. 7. 2021

Termín zveřejnění další RI: 24. 8. 2021

Podrobné časové řady sald jednotlivých ukazatelů, sald a bazických indexů indikátorů důvěry dle odvětví: https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 

 • ckpr072621.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy
 • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2021)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2021)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2021)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2021)
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu (2003–2021)
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu (2005–2021)
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví (2005–2021)
 • Graf 7 Bariéry růstu produkce ve vybraných odvětvích služeb (2005–2021)
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Silvie Vyplašilové z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 26.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz