Konjunkturální průzkum - prosinec 2015

Celková důvěra v ekonomiku se opět meziměsíčně mírně zvýšila

28.12.2015
Kód: 070008-15
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v prosinci mírně zvýšila. Saldo souhrnného indikátoru důvěry (indikátoru ekonomického sentimentu) oproti listopadu mírně vzrostlo o 0,6 bodu. Saldo indikátoru důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšilo velmi mírně o 0,2 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila mírně ve vybraných odvětvích služeb, v průmyslu se nezměnila, v obchodě se snížila mírně a ve stavebnictví se snížila. Saldo indikátoru důvěry spotřebitelů se meziměsíčně zvýšilo o 2 body. Ve srovnání s hodnotami v prosinci 2014 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší, indikátor důvěry podnikatelů je o něco nižší.

průmyslu se v prosinci důvěra podnikatelů meziměsíčně nezměnila, saldo indikátoru důvěry zůstalo na stejné hodnotě jako v listopadu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa růstu výrobní činnosti a růst zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je ale v meziročním srovnání nižší.   

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v prosinci meziměsíčně snížila, saldo indikátoru důvěry oproti listopadu pokleslo o 2 body. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti listopadu nezměnilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa stavební činnosti a zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro období příštích šesti měsíců se nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve stavebnictví vyšší.  

V prosinci se saldo indikátoru důvěry v odvětví obchodu oproti listopadu mírně snížilo o 0,4 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně mírně snížilo. Zásoby zboží se nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se nezměnila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se saldo indikátoru důvěry v prosinci meziměsíčně mírně zvýšilo o 1 bod. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti listopadu mírně zvýšilo. Hodnocení poptávky v prosinci se mírně zvýšilo také, její očekávání pro příští tři měsíce se nezměnila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb stejná.

Saldo indikátoru spotřebitelské důvěry se v prosinci meziměsíčně zvýšilo o 2 body a ve srovnání s minulým rokem je také na vyšší úrovni. Ze šetření v prosinci vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace a jejich vlastní finanční situace. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se v meziměsíčním srovnání snížily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s listopadem téměř nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se také téměř nezměnily.

__________________________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 12. 2015
Navazující publikace: 070008-15 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 25. 1. 2016

 

  • ckpr122815.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 - 2015)
  • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 - 2015)
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz