Konjunkturální průzkum - prosinec 2012

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně zvýšila

27.12.2012
Kód: r-1201-12
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v prosinci zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s listopadem zvýšil o 1,1 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku téměř nezměnila ve vybraných odvětvích služeb. Ve stavebnictví, v obchodě a v průmyslu se zvýšila. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně téměř nezměnila. Ve srovnání s hodnotami v prosinci 2011 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší, indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší.

V průmyslu se v prosinci hodnocení současné celkové ekonomické situace snížilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se oproti listopadu téměř nezměnila. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů také téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce růst tempa výrobní činnosti a mírný pokles tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší, pro příštích šest měsíců jsou nižší než v listopadu. Celkově se důvěra v průmyslu, zejména vlivem očekávání zvýšení tempa výrobní činnosti, oproti minulému měsíci zvýšila a oproti hodnotám z prosince 2011 je stále nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v prosinci zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti listopadu téměř nezměnilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce mírný pokles tempa stavební činnosti a mírný růst zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců oproti listopadu mírně klesla. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci mírně zvýšila, ale stále zůstává nižší než v prosinci 2011.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti listopadu téměř nezměnilo. Zásoby se mírně snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. Celkově v prosinci důvěra v obchodě meziměsíčně vzrostla a v meziročním srovnání je také vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v prosinci hodnocení současné ekonomické situace oproti listopadu téměř nezměnilo. Hodnocení prosincové poptávky se zvýšilo, ale její očekávání pro příští tři měsíce se snížilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců se mírně zvýšila. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně téměř nezměnila a v meziročním srovnání je vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v prosinci meziměsíčně téměř nezměnil a v meziročním srovnání je vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v prosinci vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy ze zhoršení jejich vlastní finanční situace, stejně tak obavy ze zvýšení nezaměstnanosti, se oproti minulému měsíci nezměnily. Úmysl spořit se snížil. Respondenti se nadále obávají růstu cen.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 17. 12. 2012
Navazující publikace: 1201-12 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 1. 2013  • ckpr122712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz