Konjunkturální průzkum - červen 2010

Celková důvěra se mírně zvýšila

24.06.2010
Kód: r-1201-10
 
Důvěra v domácí ekonomiku se v červnu meziměsíčně mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se zvýšil o 0,6 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně mírně klesla, a to ve všech odvětvích s výjimkou průmyslu. Důvěra spotřebitelů se naopak meziměsíčně zvýšila (o 3,5 bodu). Ve srovnání s nízkou hodnotou v červnu 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 14,9 bodu vyšší.


* * *

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v červnu oproti květnu nepatrně snížil (o 0,2 bodu). Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla jen v průmyslu; ve stavebnictví, v obchodě i ve vybraných službách mírně klesla. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 16,2 bodů vyšší.
 
V průmyslu se v červnu hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti květnu mírně zvýšilo stejně jako hodnocení celkové i zahraniční poptávky. Zásoby se podle mínění respondentů nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost výrobní činnosti a zvýšení zaměstnanosti. Očekávání ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou mírně nižší než v květnu, pro příštích šest měsíců jsou vyšší. Celkově se důvěra v průmyslu v červnu meziměsíčně zvýšila o 0,3 bodu; oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 21,3 bodu vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v červnu oproti minulému měsíci mírně zlepšilo. Hodnocení celkové poptávky je nadále nízké. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s květnem mírné zlepšení zaměstnanosti i vývoje stavební činnosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 8,8 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší než v květnu, pro příštích šest měsíců jsou vyšší. Celkově se důvěra ve stavebnictví snížila o 1 bod a je o 2 body nižší než před rokem.
V odvětví obchodu se v červnu ve srovnání s květnem snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v červnu snížily také. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou však vyšší než v květnu. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně snížila o 0,3 bodu a v meziročním srovnání je stejná jako v červnu 2009.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v červnu ve srovnání s květnem snížilo hodnocení současné ekonomické situace i hodnocení poptávky. Očekávání poptávky pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou mírně vyšší než v květnu, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci snížila o 0,7 bodu a v meziročním srovnání je o 15 bodů vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti květnu zvýšil o 3,5 bodu, ve srovnání s nízkou hodnotou v červnu 2009 je o 9,5 bodů vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v červnu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají zlepšení celkové ekonomické situace a mírné zhoršení své finanční situace. Vysoký podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v červnu oproti minulému měsíci snížil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se snížil také.

Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy Sezónně očištěné indikátory důvěry

Tab. 1, 2
Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 27 4052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 6. 2010
Termín ukončení zpracování: 22. 6. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1
(Publikace též /csu/czso/katalog-produktu )

Metodické vysvětlivky :
Od května 2010 jsou výsledky v souladu s programem konjunkturálních průzkumů v EU zpracovávány a publikovány podle nové Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Změny se týkají všech časových řad s výjimkou indikátoru spotřebitelské důvěry. Vyčerpávající informace o zavedení této klasifikace včetně převodníků jsou k dispozici na http://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace). Celé časové řady jsou zpětně přepočítány, údaje jsou srovnatelné a jsou k dispozici na /csu/czso/kpr_cr .
Od ledna 2009 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a sezonně očištěného indikátoru spotřebitelské důvěry . Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.
Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.  • ckpr062410.doc
  • gkpr062410.xls
  • tkpr062410.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz