Konjunkturální průzkum - březen 2015

Důvěra podnikatelů se meziměsíčně mírně snížila, důvěra spotřebitelů se nezměnila

24.03.2015
Kód: 070008-15
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v březnu mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) v meziměsíčním srovnání mírně poklesl o 0,4 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se v porovnání s únorem také mírně snížil o 0,6 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila v průmyslu, ve stavebnictví se nezměnila, ve vybraných odvětvích služeb a v obchodě se snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se nezměnil. Ve srovnání s hodnotami v březnu 2014 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

průmyslu se v březnu důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila o 1,7 bodu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně zvýšilo, hodnocení zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa výrobní činnosti a mírný růst zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání vyšší.  

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v  březnu meziměsíčně nezměnila. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v březnu snížilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti únoru snížilo také, její očekávání pro příští tři měsíce se ale zvýšila. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce růst tempa stavební činnosti a i zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Celkově je důvěra ve stavebnictví v meziročním srovnání vyšší.

V březnu se důvěra v odvětví obchodu oproti únoru snížila o 5 bodů. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně snížilo. Zásoby zboží se zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. Celkově je ale důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v březnu důvěra meziměsíčně snížila o 3 body. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti únoru téměř nezměnilo. Hodnocení poptávky v březnu se snížilo, stejně tak její očekávání pro příští tři měsíce. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro období příštích šesti měsíců se snížila mírně. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb také nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v březnu meziměsíčně nezměnil a v meziročním srovnání je vyšší. Ze šetření v březnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace, stejně tak se téměř nezměnily i obavy ze zvýšení nezaměstnanosti. Obavy z jejich vlastní finanční situace se nezměnily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s lednem téměř nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se v porovnání s minulým měsícem zvýšily.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail: jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 17. 3. 2015
Navazující publikace: 070006-15 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 24. 4. 2015

 

  • ckpr032415.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 - 2015)
  • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 - 2015)
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.03.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz