Konjunkturální průzkum - červen 2012

Důvěra v ekonomiku se snížila vlivem poklesu podnikatelské důvěry

25.06.2012
Kód: r-1201-12
 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v červnu opět snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) ve srovnání s květnem poklesl o 0,8 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku mírně zvýšila znovu jen v obchodě; ve stavebnictví, ve vybraných službách a v průmyslu klesla. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila. Ve srovnání s hodnotou v červnu 2011 je souhrnný indikátor důvěry nižší.

V průmyslu se v červnu hodnocení současné celkové ekonomické situace snížilo. Hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky se snížilo mírně. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa výrobní činnosti a také tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v květnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci snížila a oproti hodnotám z června 2011 je také nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v červnu snížilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti květnu snížilo také. Respondenti očekávají téměř neměnnost ve stavební činnosti a mírné zvýšení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se vlivem stavební sezóny zvýšila. Celkově se důvěra ve stavebnictví v červnu snížila a je stále nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti květnu zvýšilo. Zásoby se zvýšily mírně. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou oproti minulému měsíci nižší. Celkově se v červnu důvěra v obchodě meziměsíčně mírně zvýšila, ale v meziročním srovnání je stále nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb se v červnu hodnocení současné ekonomické situace oproti květnu snížilo. Hodnocení poptávky se snížilo, avšak její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce jsou oproti květnu vyšší, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně snížila a i v meziročním srovnání je nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v červnu meziměsíčně zvýšil a v meziročním srovnání je stále nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v červnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se zvýšil. Úmysl spořit se zvýšil také. Respondenti se nadále obávají růstu cen.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 20. 6. 2012
Navazující publikace: 1201-12 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace: /csu/czso/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 7. 2012  • ckpr062512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
  • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
  • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry
  • Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách
  • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz