Konjunkturální průzkum - srpen 2020

Důvěra podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšila, důvěra spotřebitelů klesla

24.08.2020
Kód: 070008-20
 

Celková důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti červenci vzrostl o  0,3  bodu na hodnotu 87,0. Indikátor důvěry podnikatelů meziměsíčně mírně vzrostl o  0,8 bodu na hodnotu 85,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se naopak snížil o 1,6 bodu na  hodnotu 94,4. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a  indikátor důvěry spotřebitelů výrazně nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,7  bodu na hodnotu 91,5. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se znovu výrazně snížil. Stav zásob hotových výrobků se oproti červenci nezměnil. Ve srovnání s minulým měsícem se mírně snížil podíl podnikatelů očekávajících zvýšení výrobní činnosti v následujících třech měsících. Současně ale již čtvrtý měsíc v řadě klesl podíl podnikatelů očekávajících snižování počtu zaměstnanců. Aktuální konjunkturální průzkum  také ukazuje na to, že v srpnu dále rostl podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v příštích třech a zejména šesti měsících. Meziročně je důvěra v průmyslu stále nižší. 

Důvěra v odvětví stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,7 bodu na hodnotu 106,7. Hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se meziměsíčně téměř nezměnilo. Stále však převažují podnikatelé hodnotící celkovou poptávku jako nedostatečnou. Ve srovnání s červencem poklesl podíl podnikatelů očekávajících snižování počtu zaměstnanců. Oproti srpnu loňského roku je důvěra ve stavebnictví výrazně nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se v porovnání s minulým měsícem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,9 bodu na hodnotu 96,4. V porovnání s červencem podnikatelé v obchodě výrazně lépe zhodnotili celkovou ekonomickou situaci. Stav zásob zboží na skladech se  meziměsíčně nezměnil. Podíl podniků, očekávajících pro období příštích tří měsíců zlepšení své ekonomické situace, se zvýšil. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,3 bodu na hodnotu 75,7. Hodnocení celkové ekonomické situace se meziměsíčně nezměnilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se téměř nezměnil. Ve srovnání s červencem se snížil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky pro období příštích tří měsíců. Meziročně je důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v srpnu důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,6 bodu na hodnotu 94,4. Obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace jsou v srpnu stejné jako v červenci. Oproti minulému měsíci se ale spotřebitelé více obávají zhoršení jejich vlastní finanční situace. Úmysl spořit se snížil. Obavy z růstu cen jsou stále vysoké. V srpnu dále výrazně převládal počet spotřebitelů, kteří se obávali růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů stále výrazně nižší.

 

Poznámky:
Zodpovědný
vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail: 
jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)
Termín ukončení sběru dat: 17. 8. 2020
Termín zveřejnění další RI: 24. 9. 2020
Podrobné časové řady sald jednotlivých ukazatelů, sald a bazických indexů
indikátorů důvěry dle odvětví: https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr

 

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 

 • ckpr082420.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy
 • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2020)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2020)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2020)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2020)
 • Tiskové sdělení: Důvěra podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšila, důvěra spotřebitelů klesla
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Jiřího Obsta
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz