Tabulka č. 2
 
 
 
Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC, rev. 4
 
 
 
Červen v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny)
Třídy SITC, rev. 4 Celkem Potraviny a živá zvířata Nápoje
a tabák
Suroviny nepoživatelné,
s výjimkou paliv
Minerální paliva, maziva
a příbuzné materiály
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Chemikálie
a příbuzné výrobky, j.n.
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu Stroje
a dopravní prostředky
Průmyslové spotřební zboží Komodity
a předměty obchodu, j.n.
0-9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009                       
vývoz 186 177 6 513 1 716 5 433 5 501 228 12 228 32 627 100 524 21 212 195
dovoz 165 886 8 994 1 277 3 704 13 556 501 19 671 30 713 67 994 19 272 205
bilance 20 291 -2 481 440 1 729 -8 055 -273 -7 443 1 914 32 530 1 941 -10
podíl na vývozu v % 100.0 3.5 0.9 2.9 3.0 0.1 6.6 17.5 54.0 11.4 0.1
podíl na dovozu v % 100.0 5.4 0.8 2.2 8.2 0.3 11.9 18.5 41.0 11.6 0.1
2010                        
vývoz 222 785 6 474 1 766 6 908 7 536 230 15 196 40 021 120 910 23 465 279
dovoz 212 366 9 604 1 313 5 090 20 464 379 22 421 38 710 92 871 21 148 365
bilance 10 418 -3 131 453 1 817 -12 929 -149 -7 225 1 311 28 039 2 317 -86
podíl na vývozu v % 100.0 2.9 0.8 3.1 3.4 0.1 6.8 18.0 54.3 10.5 0.1
podíl na dovozu v % 100.0 4.5 0.6 2.4 9.6 0.2 10.6 18.2 43.7 10.0 0.2
Vývoz - index 1) 119.7 99.4 102.9 127.1 137.0 100.9 124.3 122.7 120.3 110.6 143.1
Dovoz - index 1) 128.0 106.8 102.8 137.4 151.0 75.7 114.0 126.0 136.6 109.7 178.4
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.