Tabulka č. 5
 
 
 
Zahraniční obchod v jednotlivých měsících roku  2009 a 2010 v mil. USD
 
 
 
  v mil. USD FOB/CIF (běžné ceny) 2)
Období 2009 2010 Index 1)
vývoz dovoz bilance vývoz dovoz bilance vývoz dovoz
leden 7 807 7 615 192 9 539 8 731 808 122.2 114.7
únor 7 503 7 084 419 9 737 8 987 750 129.8 126.9
březen 9 330 8 324 1 006 11 660 10 758 903 125.0 129.2
leden až březen 24 640 23 023 1 617 30 936 28 475 2 461 125.6 123.7
duben 8 665 8 002 664 10 569 9 789 780 122.0 122.3
květen 8 452 7 851 601 10 054 9 463 591 118.9 120.5
červen 9 831 8 759 1 071 10 549 10 056 493 107.3 114.8
duben až červen 26 948 24 612 2 336 31 172 29 308 1 864 115.7 119.1
červenec 9 360 8 738 621          
srpen 8 840 8 319 522          
září 11 183 10 213 970          
červenec až září 29 383 27 269 2 114          
říjen 11 231 10 297 934          
listopad 11 420 10 529 892          
prosinec 9 262 9 120 142          
říjen až prosinec 31 914 29 946 1 968          
leden až červen 51 588 47 635 3 953 62 108 57 783 4 324 120.4 121.3
leden až prosinec 112 885 104 850 8 035          
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
2) Pro přepočet na USD je použit průměrný měsíční kurz podle údajů, které zveřejňuje ČNB.