Tabulka č. 3
 
 
 
Struktura zahraničního obchodu podle teritoriálních seskupení   
 
    FOB/CIF (běžné ceny)
  Červen 2010 Červenec 2009 až červen 2010
v mil.Kč index 1) v mil.Kč index 1) podíl v %
VÝVOZ celkem 222 785 119.7 2 290 333 103.0 100.0
 v tom:          
vyspělé tržní ekonomiky 200 106 120.0 2 067 771 102.8 90.3
  z toho: EU 185 560 118.8 1 932 793 102.5 84.4
    z toho: Německo 68 051 113.9 724 341 102.5 31.6
                Slovensko 19 259 112.3 203 277 99.1 8.9
rozvojové ekonomiky 9 598 99.7 99 575 119.7 4.3
evropské tranzitivní ekonomiky 1 569 105.1 18 434 89.5 0.8
Společenství nezávislých států 9 148 138.1 82 116 88.3 3.6
    z toho: Rusko 5 959 139.6 53 581 88.4 2.3
ostatní 2) 2 207 139.5 21 163 147.4 0.9
    z toho: Čína 2 085 135.8 19 455 144.4 0.8
nespecifikováno 156 190.6 1 273 85.5 0.1
           
DOVOZ celkem 212 366 128.0 2 135 195 99.7 100.0
 v tom:          
vyspělé tržní ekonomiky 151 921 117.2 1 580 798 98.6 74.0
  z toho: EU 134 000 116.7 1 403 317 99.7 65.7
    z toho: Německo 53 752 116.4 564 276 101.6 26.4
                Slovensko 10 567 120.2 113 184 96.7 5.3
rozvojové ekonomiky 17 240 169.9 154 279 110.3 7.2
evropské tranzitivní ekonomiky 766 168.8 5 951 103.1 0.3
Společenství nezávislých států 16 814 171.8 156 836 91.7 7.3
    z toho: Rusko 11 538 137.5 114 161 88.8 5.3
ostatní 2) 24 885 163.9 228 956 106.5 10.7
    z toho: Čína 24 493 165.3 224 180 106.7 10.5
nespecifikováno 741 109.0 8 374 131.8 0.4
           
BILANCE celkem 10 418   155 138    
 v tom:          
vyspělé tržní ekonomiky 48 185   486 973    
  z toho: EU 51 561   529 476    
    z toho: Německo 14 299   160 065    
                Slovensko 8 693   90 093    
rozvojové ekonomiky -7 641   -54 704    
evropské tranzitivní ekonomiky 803   12 482    
Společenství nezávislých států -7 666   -74 719    
    z toho: Rusko -5 579   -60 581    
ostatní 2) -22 678   -207 793    
    z toho: Čína -22 408   -204 725    
nespecifikováno -585   -7 101    
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
2) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam.