Tabulka č. 4
 
 
 
Zahraniční obchod v jednotlivých měsících roku  2009 a 2010 v mil. EUR
 
 
 
  v mil. EUR FOB/CIF (běžné ceny) 2)
Období 2009 2010 Index 1)
vývoz dovoz bilance vývoz dovoz bilance vývoz dovoz
leden 5 900 5 755 145 6 684 6 118 566 113.3 106.3
únor 5 869 5 541 328 7 115 6 567 548 121.2 118.5
březen 7 157 6 385 772 8 593 7 928 665 120.1 124.2
leden až březen 18 926 17 682 1 245 22 392 20 612 1 780 118.3 116.6
duben 6 571 6 068 503 7 880 7 299 581 119.9 120.3
květen 6 187 5 747 440 8 005 7 534 470 129.4 131.1
červen 7 014 6 249 764 8 642 8 238 404 123.2 131.8
duben až červen 19 771 18 064 1 707 24 526 23 071 1 456 124.0 127.7
červenec 6 640 6 199 441          
srpen 6 195 5 830 366          
září 7 683 7 016 667          
červenec až září 20 518 19 045 1 473          
říjen 7 579 6 949 630          
listopad 7 657 7 059 598          
prosinec 6 336 6 239 97          
říjen až prosinec 21 572 20 247 1 326          
leden až červen 38 698 35 745 2 952 46 918 43 683 3 235 121.2 122.2
leden až prosinec 80 788 75 037 5 751          
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
2) Pro přepočet na EUR je použit průměrný měsíční kurz podle údajů, které zveřejňuje ČNB.