Zahraniční obchod - časové řady

 


!!! Pozor změna !!!
Český statistický úřad mění od roku 2020 doposud používanou terminologii. Nedochází k revizi doposud publikovaných údajů.
Údaje za roky 2019 a starší
 
Údaje za rok 2020 a novější
Národní pojetí
=>
Zahraniční obchod se zbožím
Přeshraniční pojetí
=>
Pohyb zboží přes hranice

 

 • Metodika
  06.01.2020
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím
  07.10.2021 (kód: 242002-21)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle CPA
  07.10.2021 (kód: 242002-21)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle SITC
  07.10.2021 (kód: 242002-21)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v teritoriálním členění
  07.10.2021 (kód: 242002-21)
 • Tab. 5 Přechod od statistiky o pohybu zboží přes hranice ke statistice zahraničního obchodu se zbožím
  07.10.2021 (kód: 242002-21)