Zahraniční obchod se zbožím - národní pojetí - časové řady

 


 • Metodika
  12.01.2012
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím (národní pojetí)
  07.10.2019 (kód: 242002-19)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle CPA (národní pojetí)
  07.10.2019 (kód: 242002-19)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle SITC (národní pojetí)
  07.10.2019 (kód: 242002-19)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v teritoriálním členění (národní pojetí)
  07.10.2019 (kód: 242002-19)
 • Tab. 5 Přechod od přeshraničního pojetí k národnímu pojetí zahraničního obchodu
  07.10.2019 (kód: 242002-19)