Zahraniční obchod - časové řady

 


!!! Pozor změna !!!
Český statistický úřad mění od roku 2020 doposud používanou terminologii. Nedochází k revizi doposud publikovaných údajů.
Údaje za roky 2019 a starší
 
Údaje za rok 2020 a novější
Národní pojetí
=>
Zahraniční obchod se zbožím
Přeshraniční pojetí
=>
Pohyb zboží přes hranice