Zahraniční obchod

 
Upozornění na změny:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu. Bližší informace: Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím.

Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.


Zahraniční obchod se zbožím
meziroční růst/pokles, v %, leden 2023

 
  • vývoz: 12,1
  • dovoz: 11,8
Datum zveřejnění: 09.03.2023

FusionCharts XT se zobrazi zde.
Kliknete-li na zvýrazněný bod křivky v určitém roce, zobrazí se graf s měsíčními údaji.

Data grafu jsou v časové řadě