Zahraniční obchod

 
Upozornění na změny:
Český statistický úřad mění od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky budou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu bude prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace: Změny ve statistice zahraničního obchodu se zbožím

Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Zahraniční obchod se zbožím
meziroční růst/pokles, v %, červen 2020

 
  • vývoz: -0,4
  • dovoz: -6,6
Datum zveřejnění: 06.08.2020

FusionCharts XT se zobrazi zde.
* údaje za rok 2019 jsou předběžné
Kliknete-li na zvýrazněný bod křivky v určitém roce, zobrazí se graf s měsíčními údaji.

Data grafu jsou v časové řadě