Zahraniční obchod

 

Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Zahraniční obchod se zbožím
meziroční růst/pokles, v %, listopad 2019

 
  • vývoz: -6,2
  • dovoz: -4,4
Datum zveřejnění: 09.01.2020