Zahraniční obchod

 
Upozornění na změny:

Podrobné údaje o zahraničním obchodu se zbožím jsou nyní k dispozici v nové aplikaci - Databáze zahraničního obchodu se zbožím. Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu. Bližší informace: Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím.

Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.


Zahraniční obchod se zbožím
meziroční růst/pokles, v %, říjen 2023

 
  • vývoz: 3,8
  • dovoz: -5,7
Datum zveřejnění: 07.12.2023

FusionCharts XT se zobrazi zde.
Kliknete-li na zvýrazněný bod křivky v určitém roce, zobrazí se graf s měsíčními údaji.

Data grafu jsou v časové řadě