Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 136 466 130 853 133 481 132 789 133 014
              - sklizeň (t) 729 159 747 796 695 643 697 544 722 631
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 219 364 222 994 222 408 220 052 219 705

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina
  • Hospodářská zvířata v Kraji Vysočina
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat v Kraji Vysočina
  • Hospodářská zvířata podle krajů
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů
  • Plocha sadů podle druhů ovocných stromů
 • Kartogramy
  • Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch podle krajů
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace