Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 138 178 136 466 130 853 133 481 132 789
              - sklizeň (t) 800 104 729 159 747 796 695 643
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 213 491 219 364 222 994 222 408 220 052

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina
  • Hospodářská zvířata v Kraji Vysočina
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat v Kraji Vysočina
  • Hospodářská zvířata podle krajů
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů
  • Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
 • Kartogramy
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku
  • Zemědělská produkce v roce 2015

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace