Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 142 801 138 178 136 466 130 853 133 481
              - sklizeň (t) 690 873 800 104 729 159 747 796 695 643
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 211 000 213 491 219 364 222 994 222 408

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina
  • Hospodářská zvířata v Kraji Vysočina
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat v Kraji Vysočina
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat v dobytčích jednotkách podle krajů
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů
  • Hospodaření zemědělských podniků na vlastní půdě podle krajů
 • Kartogramy
  • Zemědělská produkce v roce 2015

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace