Zemědělství 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 133 014 131 341 134 675 139 570 135 453
              - sklizeň (t) 722 631 765 778 750 154 803 380 743 792
Stav skotu v ks (k 1. 4., od r. 2023 k 31. 12.) 219 705 218 641 218 203 224 657 218 932

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina
  • Hospodářská zvířata v Kraji Vysočina
  • Hospodářská zvířata podle krajů
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat v Kraji Vysočina
  • Plocha sadů podle druhů ovocných stromů
 • Kartogramy
  • Trvalé travní porosty a chov krav
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat a struktura stavů v dobytčích jednotkách
  • Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch podle krajů

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace