Zemědělství 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 133 481 132 789 133 014 131 341 134 675
              - sklizeň (t) 695 643 697 544 722 631 765 778 750 154
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 222 408 220 052 219 705 218 641 218 203

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina
  • Hospodářská zvířata v Kraji Vysočina
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat v Kraji Vysočina
  • Hospodářská zvířata podle krajů
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů
  • Plocha sadů podle druhů ovocných stromů
 • Kartogramy
  • Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch podle krajů
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace