Cenová statistika

 

Ceny a inflace, dva pojmy, které spolu úzce souvisí. Inflaci lze definovat různými způsoby. Z nejobecnějšího pohledu se inflací rozumí růst všeobecné cenové hladiny, tj. růst cen (spotřebitelských, výrobních, ceny práce apod.).

Existuje několik možností jejího měření. Nejvíce používanou mírou inflace u nás i ve světě je index spotřebitelských cen, zachycující míru změny cenové hladiny na trhu zboží a služeb, tzn. míru změny cen, za které nakupuje obyvatelstvo.

Informace o dosažené míře inflace (tzn. procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen) je rozhodujícím ukazatelem pro stanovení podmínek valorizace mezd, důchodů a sociálních příjmů. V neposlední řadě jsou tyto informace využívány také v souvislosti s nájemními či jinými smlouvami, v nichž je zakotvena revize původně dohodnutého finančního plnění v závislosti na vývoji inflace.

V rámci kraje Vysočina jsou pracovníky ČSÚ zjišťovány:
- spotřebitelské ceny
- ceny výrobců

Měsíčně se šetří spotřebitelské ceny, tj. ceny placené obyvatelstvem ve vybraných prodejnách a provozovnách služeb. Jejich vývoj se sleduje na vybraných druzích zboží a služeb, tzv. cenových reprezentantech, zařazených do spotřebního koše. Jedná se o potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).

Kromě měsíčního zjišťování se jednou týdně šetří u vymezeného okruhu zpravodajských jednotek aktuální ceny 26 vybraných druhů potravin. Vedle spotřebitelských cen se pravidelně týdně zjišťují prodejní ceny u zemědělských výrobců a ceny u výrobců v potravinářském průmyslu.

Indexy spotřebitelských cen a cen výrobců naleznete na internetových stránkách ČSÚ.