Cenová statistika

 

Ceny a inflace, dva pojmy, které spolu úzce souvisí. Inflaci lze definovat různými způsoby. Z nejobecnějšího pohledu se inflací rozumí růst všeobecné cenové hladiny, tj. růst cen (spotřebitelských, výrobních, ceny práce apod.).

Existuje několik možností jejího měření. Nejvíce používanou mírou inflace u nás i ve světě je index spotřebitelských cen, zachycující míru změny cenové hladiny na trhu zboží a služeb, tzn. míru změny cen, za které nakupuje obyvatelstvo.

Jedním ze zjišťování je měsíční šetření spotřebitelských cen, tj. ceny placené obyvatelstvem ve vybraných prodejnách a provozovnách služeb a jiných zpravodajských jednotkách. Vývoj spotřebitelských cen se sleduje ve vybraných druzích zboží a služeb placených obyvatelstvem – tzn. cenových reprezentantech.

Indexy spotřebitelských cen jsou používány k měření cenové inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení podmínek mzdové regulace, valorizace důchodů a sociálních příjmů. V neposlední řadě jsou tyto informace využívány také v souvislosti s nájemními či jinými smlouvami, v nichž je zakotvena revize původně dohodnutého finančního plnění v závislosti na vývoji inflace. Indexy spotřebitelských cen naleznete na internetových stránkách ČSÚ.

Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb.a tudíž nemohou zjištěné údaje zveřejňovat, ani komukoliv sdělovat a používat je pro jiné účely.

Výsledky jsou zpracovávány Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové a následně publikovány: