Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 535 1 507 1 588 1 556 2 240
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 057 1 149 1 399 1 608 2 294
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
121 468 122 123 122 785 123 463 123 161
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
89 744 90 595 91 329 92 224 92 306
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 199 11 594 12 164 13 231 14 248

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Kraji Vysočina (stav v prosinci)
  • Kartogramy
    • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2016

Metodika