Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 600 1 568 1 559 1 535 1 507
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
750 859 950 1 057 1 149
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
118 393 119 324 120 461 121 468 122 123
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
86 312 87 343 88 627 89 744 90 595
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 695 10 804 11 079 11 199 11 594

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Kraji Vysočina (stav v prosinci)
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2016

Metodika