Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 559 1 535 1 507 1 588 1 556
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
950 1 057 1 149 1 399 1 608
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
120 461 121 468 122 123 122 785 123 463
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
88 627 89 744 90 595 91 329 92 224
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 079 11 199 11 594 12 164 13 231

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Kraji Vysočina (stav v prosinci)
  • Kartogramy
    • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2016

Metodika