Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 571 1 600 1 568 1 559 1 535
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
724 750 859 950 1 057
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
118 584 118 393 119 324 120 461 121 468
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
86 401 86 312 87 343 88 627 89 744
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 504 10 695 10 804 11 079 11 199