Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 568 1 559 1 535 1 507 1 588
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
859 950 1 057 1 149 1 399
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
119 324 120 461 121 468 122 123 122 785
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
87 343 88 627 89 744 90 595 91 329
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 804 11 079 11 199 11 594 12 164

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Kraji Vysočina (stav v prosinci)
  • Kartogramy
    • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2016

Metodika