Sociální zabezpečení 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 588 1 556 2 240 2 097 2 142
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 399 1 608 2 294 2 063 1 920
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
122 785 123 463 123 161 122 681 122 694
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
91 329 92 224 92 306 91 726 92 095
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 164 13 231 14 248 15 195 17 826

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina (stav v prosinci)
  • Výše starobních plných sólo důchodů a počet jejich příjemců v Kraji Vysočina
 • Kartogramy
  • Příjemci předčasného starobního důchodu
  • Průměrná měsíční výše starobního důchodu mužů
  • Průměrná měsíční výše starobního důchodu žen

Metodika