Sociální zabezpečení 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 588 1 556 2 240 2 097
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 399 1 608 2 294 2 063 1 920
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
122 785 123 463 123 161 122 681 122 694
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
91 329 92 224 92 306 91 726 92 095
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 164 13 231 14 248 15 195 17 826

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Kraji Vysočina (stav v prosinci)
  • Kartogramy
    • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2016

Metodika