Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
87 92 101 107 106
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
397 456 530 528 514
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
921,9 1 160,2 1 501,5 1 536,3 1 408,1