Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
92 101 107 106 116
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
456 530 528 514 564
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 160,2 1 501,5 1 536,3 1 408,1 1 383,6