Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
106 116 117 115 115
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
514 564 614 637 673
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 408,1 1 383,6 1 594,1 1 667,1 1 463,3