Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
87 87 92 101 107
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
368 397 456 530 528
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
780,2 921,9 1 160,2 1 501,5 1 536,3