Věda, výzkum 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
116 117 115 115 121
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
564 614 637 673 817
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 383,6 1 594,1 1 667,1 1 463,3 1 469,3