Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
101 107 106 116 117
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
530 528 514 564 614
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 501,5 1 536,3 1 408,1 1 383,6 1 594,1