Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
107 106 116 117 115
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
528 514 564 614 637
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 536,3 1 408,1 1 383,6 1 594,1 1 667,1