Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
62,6 66,6 69,0 69,6 71,9
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
56,1 60,3 65,1 64,1 65,1
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
65,5 67,5 69,3 68,9 70,0
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
. 3,6 4,3 5,4 4,7