Informační technologie 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
69,6 71,9 71,7 76,4 78,3
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
64,1 65,1 63,2 71,4 78,4
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
68,9 70,0 70,5 74,8 77,7
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
5,4 5,1 4,5 4,7
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.