Informační technologie 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
71,9 71,7 76,4 78,3 81,2
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
65,1 63,2 71,4 78,4 83,4
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
70,0 70,5 74,8 77,7 82,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
5,1 4,5 4,7 5,5
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.