Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
69,0 69,6 71,9 71,7 76,4
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
65,1 64,1 65,1 63,2 71,4
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
69,3 68,9 70,0 70,5 74,8
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
5,2 6,1 4,8 4,4 4,1