Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
66,6 69,0 69,6 71,9 71,7
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
60,3 65,1 64,1 65,1 63,2
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
67,5 69,3 68,9 70,0 70,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
4,4 5,2 6,1 4,8 4,4