Integrované šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení - 2020

 
Kód: 270168-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marcela Mácová Ph.D.
E-mail: marcela.macova@czso.cz

spoluautoři:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, kontaktní pracoviště FADN
vedoucí: Ing. Jana Macháčková
 
Všechna data publikace (12,7 MB) ZIP
Obsah Excel PDF
Úvod Word PDF

Část I.  Zařazení zpravodajských jednotek dle typologie EU
1. Metodické vymezení klasifikačního systému Word PDF
2. Struktura zemědělských podniků vyjádřená ve třídách ekonomické velikosti Word PDF
3. Struktura zemědělských podniků v rozlišení podle typů výrobního zaměření Word PDF
Závěrečné shrnutí Word PDF
Přílohy k části I

Část II. Analýza výsledků IŠZ 2020
1. Srovnání výsledků IŠZ 2020 a Agrocenzu 2000 Word PDF
2. Regionální vyhodnocení výsledků IŠZ 2020 Word PDF
Zemědělské subjekty v IŠZ 2020 v rozdělení dle kvartilů Word PDF
Přílohy k části II
Seznam zkratek, značky použité v tabulkách Word PDF
Archiv:
  • rok 2022  |  2020
  • rok 2018  |  2016
  • rok 2015  |  2013
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.05.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.