Ovocné sady (Strukturální šetření) - 2017

 
Kód: 270212-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Dagmar Lhotská
E-mail: dagmar.lhotska@czso.cz

Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ.
Ovocné sady (Strukturální šetření) Odkaz [nové okno]
Ovocné sady (Strukturální šetření) - mezikrajské srovnání Odkaz [nové okno]
   
 
Všechna data publikace ( 1,2 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

1. Ovocné sady k 1. 5. 2017
Tab. 1-1. Pěstování ovoce podle právních forem Excel PDF
Tab. 1-2. Základní údaje o ovocných sadech Excel PDF
Tab. 1-3. Pěstitelé ovoce a plocha sadů podle jejich výměry Excel PDF
Tab. 1-4. Jabloně – plocha sadů podle skupin odrůd a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-5. Jabloně – plocha sadů podle skupin odrůd a hustoty výsadby Excel PDF
Tab. 1-6. Jabloně – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-7. Hrušně – plocha sadů podle skupin odrůd a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-8. Hrušně – plocha sadů podle skupin odrůd a hustoty výsadby Excel PDF
Tab. 1-9. Hrušně – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby
Údaje v této tabulce byly upraveny dne 22. 8. 2018
Excel PDF
Tab. 1-10. Broskvoně – plocha sadů podle skupin a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-11. Broskvoně – plocha sadů podle skupin a hustoty výsadby Excel PDF
Tab. 1-12. Broskvoně – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-13. Meruňky – plocha sadů podle skupin ranosti a stáří výsadby Excel PDF
Tab. 1-14. Meruňky – plocha sadů podle skupin ranosti a hustoty výsadby Excel PDF
Tab. 1-15. Meruňky – plocha sadů podle hustoty a stáří výsadby
Údaje v této tabulce byly upraveny dne 22. 8. 2018
Excel PDF
Tab. 1-16. Třešně, višně a slivoně – plocha sadů a stáří výsadby Excel PDF

2. Ovocné sady k 1. 5. 2017 podle krajů
Tab. 2-1. Pěstitelé ovoce a plocha sadů podle krajů
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 5.11.2018
Excel PDF
Tab. 2-2. Jabloně – plocha sadů podle skupin odrůd a krajů Excel PDF
Tab. 2-3. Jabloně – stromy podle skupin odrůd a krajů Excel PDF
Tab. 2-4. Jabloně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-5. Jabloně – plocha sadů podle hustoty výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-6. Hrušně – plocha sadů podle skupin odrůd a krajů Excel PDF
Tab. 2-7. Hrušně – stromy podle skupin odrůd a krajů Excel PDF
Tab. 2-8. Hrušně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-9. Hrušně – plocha sadů podle hustoty výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-10. Broskvoně – plocha sadů podle skupin a krajů Excel PDF
Tab. 2-11. Broskvoně – stromy podle skupin a krajů Excel PDF
Tab. 2-12. Broskvoně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-13. Broskvoně – plocha sadů podle hustoty výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-14. Meruňky – plocha sadů podle ranosti a krajů Excel PDF
Tab. 2-15. Meruňky – stromy podle ranosti a krajů Excel PDF
Tab. 2-16. Meruňky – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-17. Meruňky – plocha sadů podle hustoty výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-18. Třešně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-19. Višně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF
Tab. 2-20. Slivoně – plocha sadů podle stáří výsadby a krajů Excel PDF

Kartogramy
1 Pěstitelé ovoce a jejich struktura podle výměry sadů PDF JPG
2 Plocha sadů a jejich struktura podle druhů ovocných stromů PDF JPG
3 Plocha sadů jabloní a struktura podle skupin odrůd PDF JPG
4 Průměrná hustota a věková struktura sadů jabloní PDF JPG
5 Plocha sadů hrušní a struktura podle skupin odrůd PDF JPG
6 Průměrná hustota a věková struktura sadů hrušní PDF JPG
7 Plocha a věková struktura sadů broskvoní PDF JPG
8 Plocha a věková struktura sadů meruněk PDF JPG
9 Plocha a věková struktura sadů třešní PDF JPG
10 Plocha a věková struktura sadů višní PDF JPG
11 Plocha a věková struktura sadů slivoní PDF JPG
Archiv:
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2013  |  2012
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.