Vysočina drží republikové prvenství v chovu skotu i v roce 2017

 

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2017 stavy skotu i prasat na Vysočině meziročně mírně poklesly.

Stavy skotu se v Kraji Vysočina meziročně snížily o 586 kusů, tj. o -0,3 %. K datu šetření tak bylo chováno 222 408 kusů skotu, což je 15,6 % republikového stáda. V rámci celé ČR byly stavy skotu navýšeny o 0,4 % a nárůst počtu zvířat v chovech byl zaznamenán ve většině krajů, s výjimkou Královéhradeckého (-2 885), Libereckého (-1 099), Plzeňského (-499), Jihomoravského (-37) a Vysočiny (-586). V Kraji Vysočina byl dokumentován dlouhodobý pokles početních stavů skotu, a to nepřetržitě již od roku 1999. Tato nepříznivá tendence se zastavila až v roce 2011, kdy se začal počet chovaného skotu mírně zvyšovat a až teprve od roku 2014 je zaznamenán výraznější vzestupný trend. Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce skotu chováno právě na Vysočině. V Kraji Vysočina představuje podíl krav z celkového stáda skotu téměř 40 %. Počet chovaných krav se od předchozího soupisu také snížil, a to o 222  kusů, v celé České republice byl však zaznamenán nárůst o 2 150 kusů. Kromě Vysočiny poklesly stavy krav ještě v Královéhradeckém, Libereckém, Jihomoravském a Středočeském kraji.

Stavy prasat se v Kraji Vysočina od minulého šetření snížily o 22 728 kusů tj. o 7 %. V celé republice byl chov prasat omezen o 7,4 %, i když v Moravskoslezském kraji vzrostly stavy prasat téměř o pětinu. K rozhodnému okamžiku bylo v Kraji Vysočina chováno 302 927 kusů prasat, což je 20,3 % z celkových stavů České republiky a druhý nejvyšší počet mezi kraji. Nejméně prasat bylo chováno v Karlovarském kraji, zdejší chovy tvoří pouze jednu setinu početních stavů ČR. Podíl prasnic ve stádu prasat představoval na Vysočině 6,1 %, takže celkem bylo chováno 18 372 kusů.

Omezení početních stavů bylo v Kraji Vysočina zaznamenáno i v chovu ovcí. Počet chovaných ovcí byl proti roku 2016 nižší o 951 kusů (-6,2 %). K 1. 4. 2017 bylo chováno 14 401 ovcí, což představuje 6,6 procent z celkového chovu v republice. Nejpočetnější stádo ovcí se nachází v Jihočeském kraji, kde je chováno téměř 30 tisíc kusů.

Podle provedeného soupisu bylo v Kraji Vysočina chováno 2 786 koz (včetně kozlů), jejich stavy se meziročně rozšířily o 112 kusů. Z úhrnu republiky se jedná o 9,9 %. V mezikrajském srovnání jsou nejpočetnější stavy koz evidovány ve Středočeském, Libereckém, Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina.

Stádo koní tvořilo k 1. 4. 2017 v Kraji Vysočina 1 593 zvířat a proti minulému soupisu se zvětšilo o 221 kusů. Jedná se o třetí nejmenší počet chovaných koní v rámci krajů ČR, nejvíce koní nalezneme ve Středočeském (7 631 kusů) a Jihočeském kraji (4 600 kusů). Mírně se snížil počet koní v Ústeckém a Královéhradeckém kraji, ve všech ostatních krajích koní přibylo.

Proti soupisu z předchozího roku se stavy drůbeže v Kraji Vysočina snížily téměř o třetinu. V chovech se tak nacházelo 309 960 kusů drůbeže, což představuje pouze 1,5 procenta z drůbeže chované v celé České republice. V převážné většině se jednalo o chovy kura domácího (91 %). Počet slepic se meziročně zvýšil o 3 767 kusů, takže v rozhodném okamžiku bylo na Vysočině chováno 36 766 slepic.

Stavy hospodářských zvířat v Kraji Vysočina
 

Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2017 podle krajů

 

Vývoj početních stavů skotu a prasat v Kraji Vysočina
 

Chov skotu podle krajů k 1. 4. 2017
 

Chov prasat podle krajů k 1. 4. 2017

 

Chov ovcí a koz podle krajů k 1. 4. 2017

 

Podrobnější informace: Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2017

  • Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2017 - Kraj Vysočina, mezikrajské srovnání