Vzdělávání 

 
  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 17 677 18 032 17 996 17 982 17 821
Žáci v základních školách 41 009 41 568 42 428 43 109 43 876
Žáci ve středních školách 23 933 22 858 22 360 21 976 21 545
Studenti vysokých škol 3 279 3 270 2 726 2 284