Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 17 982 17 821 17 866 17 770 17 965
Žáci v základních školách 43 109 43 876 44 319 44 729 45 179
Žáci ve středních školách 21 976 21 545 21 274 21 331 21 407
Studenti vysokých škol1) 15 308 14 495 13 843 13 260 13 058
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Kraji Vysočina
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2015

Metodika