Vzdělávání 

 
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Děti v mateřských školách 17 001 17 677 18 032 17 996 17 982
Žáci základních škol 41 009 41 009 41 568 42 428 43 109
Žáci středních škol 25 394 23 933 22 858 22 360 21 976
Studenti vysokých škol 3 732 3 279 3 270 2 726 2 284