Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 17 821 17 866 17 770 17 965 17 527
Žáci v základních školách 43 876 44 319 44 729 45 179 45 419
Žáci ve středních školách 21 545 21 274 21 331 21 407 21 944
Studenti vysokých škol1) 14 495 13 843 13 260 13 058
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Kraji Vysočina
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2015

Metodika