Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 17 996 17 982 17 821 17 866 17 770
Žáci v základních školách 42 428 43 109 43 876 44 319 44 729
Žáci ve středních školách 22 360 21 976 21 545 21 274 21 331
Studenti vysokých škol1) 16 439 15 310 14 497 13 845 13 268
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Kraji Vysočina
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2015

Metodika