Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 17 770 17 965 17 527 17 693 18 134
Žáci v základních školách 44 729 45 179 45 419 45 727 47 175
Žáci ve středních školách 21 331 21 407 21 944 22 243 22 978
Studenti vysokých škol1) 13 223 13 012 13 030 12 976 12 680
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Kraji Vysočina
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017

Metodika