Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 17 866 17 770 17 965 17 527 17 693
Žáci v základních školách 44 319 44 729 45 179 45 419 45 727
Žáci ve středních školách 21 274 21 331 21 407 21 944 22 243
Studenti vysokých škol1) 13 846 13 225 13 015 13 035 12 994
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Kraji Vysočina
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2015

Metodika