Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 17 677 18 032 17 996 17 982 17 821
Žáci v základních školách 41 009 41 568 42 428 43 109 43 876
Žáci ve středních školách 23 933 22 858 22 360 21 976 21 545
Studenti vysokých škol1) 18 210 17 577 16 438 15 306 14 499
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji