Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 18 032 17 996 17 982 17 821 17 866
Žáci v základních školách 41 568 42 428 43 109 43 876 44 319
Žáci ve středních školách 22 858 22 360 21 976 21 545 21 274
Studenti vysokých škol1) 17 577 16 439 15 307 14 493 13 856
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji