Statistika hovoří jasně - k Vysočině patří zemědělství

 

Pro Vysočinu je zemědělství tradičním odvětvím. O tom svědčí nejlépe výčet některých statistických nej…, která vyplývají z porovnání všech krajů České republiky v posledních letech. Údaje Českého statistického úřadu charakterizují Vysočinu jako kraj, který má v rámci ČR:

nejvyšší podíl primárního sektoru na tvorbě HDP a zaměstnanosti kraje
nejvyšší podíl zemědělské půdy na celkové rozloze kraje (60,2 % k 31. 12. 2013)
nejvyšší sklizeň brambor (199,7 tis. tun v roce 2013)
nejvyšší sklizeň pícnin na orné půdě celkem v seně (450,5 tis. tun v roce 2013)
nejvyšší stavy skotu (211 000 kusů k 1. 4. 2013)
nejvyšší intenzitu chovu skotu (58,2 ks na 100 ha obhosp. zemědělské půdy v roce 2013)
nejvyšší výrobu mléka (491,5 mil. litrů v roce 2013)
nejvyšší prodej jatečného skotu (26,5 tis. tun v roce 2013)

druhou nejvyšší výrobu hovězího a telecího masa (12,5 tis. tun v roce 2013 podle místa porážky)
druhou nejvyšší intenzitu chovu prasat (89,2 ks na 100 ha obhosp. orné půdy v roce 2013)
druhé nejvyšší stavy prasat (247 277 ks k 1. 4. 2013)
druhou nejvyšší sklizeň žita (30,3 tis. tun v roce 2013)
druhou nejvyšší sklizeň ječmene (198,6 tis. tun v roce 2013)
druhou nejvyšší sklizeň ovsa (20,5 tis. tun v roce 2013)
druhou nejvyšší sklizeň kukuřice na zeleno a siláž (1 095,2 tis. tun v roce 2013)

třetí nejvyšší stupeň zornění zemědělské půdy (77,3% k 31. 12. 2013)
třetí nejvyšší sklizeň luskovin (4,5 tis. tun v roce 2013)

čtvrtou nejvyšší sklizeň řepky (144,6 tis. tun v roce 2013)
čtvrtou nejvyšší výrobu vepřového masa (24,1 tis. tun v roce 2013 podle kraje místa porážky)

Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v grafech: