Zemědělská nej... Kraje Vysočina v roce 2018

 

Pro Vysočinu je zemědělství tradičním odvětvím.  O tom svědčí nejlépe výčet některých statistických nej…, která vyplývají z porovnání všech krajů České republiky v posledních letech. Údaje Českého statistického úřadu charakterizují Vysočinu jako kraj, který má v rámci ČR:

· nejvyšší sklizeň brambor (198,9 tis. tun v roce 2018)

· nejvyšší sklizeň pícnin na orné půdě celkem v seně (676,8 tis. tun v roce 2018)

· nejvyšší sklizeň kukuřice na zeleno a siláž (1 129 tis. tun v roce 2018)

· nejvyšší sklizeň žita (20,9 tis. tun v roce 2018)

· nejvyšší stavy skotu (210 766 kusů k 31. 12. 2018)

· nejvyšší intenzitu chovu skotu (60,5 ks na 100 ha obhosp. zemědělské půdy v roce 2018)

· nejvyšší intenzitu chovu prasat (113,6 ks na 100 ha obhosp. orné půdy v roce 2018)

· nejvyšší výrobu mléka (571,0 mil. litrů v roce 2018)

· nejvyšší prodej jatečného skotu (28,3 tis. tun v roce 2018)

· nejvyšší podíl primárního sektoru na hrubé přidané hodnotě území kraje (2017)

 

· druhý nejvyšší podíl zemědělské půdy na celkové rozloze kraje (60,1 % k 31. 12. 2018)

· druhé nejvyšší stavy prasat (288 981 ks k 31. 12. 2018)

· druhý nejvyšší počet porážek skotu (53 tis. kusů v roce 2018)

· druhou nejvyšší výrobu hovězího a telecího masa (15,9 tis. tun v roce 2018 podle místa porážky)

· druhou nejvyšší sklizeň ječmene celkem (212,6 tis. tun v roce 2018)

 

· třetí nejvyšší stupeň zornění zemědělské půdy (77,1 % k 31. 12. 2018)

· třetí nejvyšší sklizeň ovsa (20,6 tis. tun v roce 2018)

· třetí nejvyšší sklizeň řepky (150,7 tis. tun v roce 2018)

· třetí nejvyšší sklizeň luskovin (8,0 tis. tun v roce 2018)

 

· čtvrtou nejvyšší sklizeň pšenice ozimé (400,6 tis. tun v roce 2018)

· čtvrtou nejvyšší sklizeň tritikale (20,2 tis. tun v roce 2018)

 

Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v grafech:

Stavy skotu podle krajů k 31. 12. 2018

Výroba mléka a dojivost v roce 2018 podle krajů

Prodej jatečného skotu podle krajů (v t ž. hm.)

Výroba hovězího a telecího masa podle krajů (v tunách)

Chov skotu podle krajů k 1. 4. 2018

Chov prasat podle krajů k 1. 4. 2018

Sklizeň brambor celkem podle krajů (v tunách)

Sklizeň žita podle krajů (v tunách)

Sklizeň ječmene celkem podle krajů (v tunách)

Sklizeň řepky podle krajů (v tunách)

 

Kontakt:
Ing. Jiří Teplý
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: j.teply@czso.cz
tel.: 567 109 073

  • Zemědělská nej... Kraje Vysočina v roce 2018 (pdf)