Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2023

 
Kód: 270141-24
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz


Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ:

Sklizeň zemědělských plodin

Sklizeň ovoce

Spotřeba hnojiv

Odhad osevních ploch ozimých plodin k 30. 11.

 

Všechna data publikace (1,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2012–2023
Data v této tabulce byla opravena dne 5. 3. 2024
Excel PDF
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2023 celkem Excel PDF
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2023 celkem - pokračování
Data v této tabulce byla opravena dne 5. 3. 2024
Excel PDF
Sklizeň z ovocných stromů a keřů v roce 2023 Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2022 – sklizeň Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2022 – sklizeň – pokračování
Data v této tabulce byla opravena dne 5. 3. 2024
Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2022 – sklizeň z ovocných stromů Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2022 – hektarový výnos Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2022 – hektarový výnos – pokračování
Data v této tabulce byla opravena dne 5. 3. 2024
Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2022 – výnos z 1 stromu, keře Excel PDF

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2023 podle krajů
Pšenice setá ozimá Excel PDF
Pšenice setá jarní Excel PDF
Ječmen ozimý Excel PDF
Ječmen jarní Excel PDF
Žito Excel PDF
Oves Excel PDF
Tritikale Excel PDF
Kukuřice na zrno Excel PDF
Obiloviny na zrno celkem Excel PDF
Luskoviny a bílkovinné plodiny na zrno celkem Excel PDF
Brambory (mimo rané a sadbové) Excel PDF
Řepa cukrová Excel PDF
Řepka celkem Excel PDF
Kukuřice na zeleno
Data v této tabulce byla opravena dne 5. 3. 2024
Excel PDF
Pícniny na orné půdě celkem – seno
Data v této tabulce byla opravena dne 6. 3. 2024
Excel PDF
Trvalé travní porosty – píce v seně Excel PDF
Chmelnice plodící Excel PDF
Vinice plodné Excel PDF
Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2022/2023 Excel PDF
Sklizeň vybraných plodin po dopočtu domácností Excel PDF
Plochy ozimů roku 2024 Excel PDF
Plochy ozimů roku 2024 podle krajů Excel PDF

Grafická část
Vývoj ploch zemědělských plodin v letech 1980 až 2023
- pšenice, ječmen, žito, oves Excel PDF
- řepa cukrová, brambory celkem, řepka Excel PDF

Vývoj sklizní zemědělských plodin v letech 1980 až 2023
- pšenice, ječmen, žito, oves Excel PDF
- řepa cukrová, brambory celkem, řepka Excel PDF

Vývoj výnosů zemědělských plodin v letech 1980 až 2023
- pšenice, ječmen, žito, oves Excel PDF
- řepa cukrová, brambory celkem, brambory rané Excel PDF

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2023 podle krajů
- ječmen ozimý, žito, oves, řepka celkem Excel PDF
- pšenice setá ozimá, ječmen jarní, kukuřice na zrno Excel PDF

Výnosy zemědělských plodin v roce 2023 podle krajů
- pšenice setá ozimá, ječmen jarní, žito, oves Excel PDF
- řepa cukrová, brambory celkem, brambory rané Excel PDF
Archiv:
 • rok 2024  |  2023
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.