Životní prostředí 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 489 65 433 65 445 65 457 65 459
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 544 953 1 743 164 2 588 334 2 014 952
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,27 0,24 0,21
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
19 410 19 551 18 592 18 936

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Kraje Vysočina v jednotlivých měsících
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora a podle krajů
  • Produkce komunálních odpadů podle krajů
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2022 a vývoj cen vody
  • Spotřeba vody v roce 2021 a vývoj cen vody
  • Spotřeba vody v roce 2020 a vývoj cen vody

Metodika