Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 327 65 398 65 474 65 540 69 079
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 355 215 1 371 712 2 811 872 3 509 206 894 643
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,36 0,35 0,27 0,29
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
325,8 317,7 329,3 335,5 366,7
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
20 089 19 483 18 782 18 909 18 683

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Kraje Vysočina v jednotlivých měsících roku 2014
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora a podle krajů
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku a podle krajů
  • Nakládání s odpady podle vybraných způsobů nakládání v roce 2014
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2015 a vývoj ceny vodného
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika