Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 398 65 474 65 540 69 079 64 971
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 371 712 2 811 872 3 509 206 894 643 1 416 659
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,34 0,27 0,29 0,29
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
317,7 329,3 335,5 366,7 378,9
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
19 483 18 782 18 909 18 683 18 473

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Kraje Vysočina v jednotlivých měsících roku 2016
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů
  • Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora a podle krajů
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku a podle krajů
  • Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění podle krajů
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2016 a vývoj cen vodného
  • Spotřeba vody v roce 2015 a vývoj ceny vodného
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika