Životní prostředí 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 540 69 079 64 971 65 115 65 489
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
3 509 206 894 643 1 416 659 1 264 414 1 544 953
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,29 0,29 0,30 0,25
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
18 909 18 683 18 473 18 965 19 410

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Kraje Vysočina v jednotlivých měsících
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů
  • Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora a podle krajů
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku a podle krajů
  • Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění podle krajů
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2019 a vývoj cen vody
  • Spotřeba vody v roce 2017 a vývoj cen vody
  • Spotřeba vody v roce 2015 a vývoj cen vody

Metodika