Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Registrované trestné činy 8 543 8 761 8 107 6 880 5 986
Dopravní nehody celkem 3 295 3 696 3 709 4 114 4 151
Požáry celkem 734 633 609 911 712