Kriminalita, nehody 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Registrované trestné činy 6 880 5 986 5 459 5 312 5 538
Dopravní nehody celkem 4 114 4 151 4 423 4 448 4 810
Požáry celkem 911 712 752 938 965

Grafy, kartogramy

Metodika