Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 5 986 5 459 5 312 5 538 4 835
Dopravní nehody celkem 4 151 4 423 4 448 4 810 4 497
Požáry celkem 712 752 938 965 972

Grafy, kartogramy

Metodika