Kriminalita, nehody 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Registrované trestné činy 5 459 5 312 5 538 4 835 4 374
Dopravní nehody celkem 4 423 4 448 4 810 4 497 4 773
Požáry celkem 752 938 965 972 993

Grafy, kartogramy

Metodika