Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 8 761 8 107 6 880 5 986 5 459
Dopravní nehody celkem 3 696 3 709 4 114 4 151 4 423
Požáry celkem 633 609 911 712 752