Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 8 107 6 880 5 986 5 459 5 312
Dopravní nehody celkem 3 709 4 114 4 151 4 423 4 448
Požáry celkem 609 911 712 752 938

Grafy, kartogramy

Metodika